Информационен център за работа с граждани

Работи от 08.30 до 17.00ч. 3000 Враца, бул. "Христо Ботев" №29, ет. 3 тел.: 092/625 049 факс: 092/629 362 e-mail: [email protected] e-mail отдел ФСД: [email protected]

Окръжен следствен отдел

3000 Враца, бул. "Демокрация" №14 тел.: 092/660 632 тел.: 092/660 633 e-mail: [email protected]