Вътрешни правила

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - Враца

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - Враца ( в сила от 01.01.2021 г.) - отменени

Списък на обекти за обществени поръчки за 2020 г. на РП-Бяла Слатина

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Районна прокуратура - Бяла Слатина ( в сила от 01.11.2019 г.)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - Враца ( в сила от 01.11.2019 г.) - отменени

Списък на обекти за обществени поръчки за 2019 г. на РП-Бяла Слатина

Заповед за изменение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - Враца (23.10.2018 г.)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Районна прокуратура - Бяла Слатина (в сила от 01.06.2016 г.) - отменени / 11.9 MB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - Враца (в сила от 01.06.2016 г.) - отменени / 3.1 MB

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Районна прокуратура гр.Бяла Слатина - отменени / 9.6 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Районна прокуратура гр. Козлодуй / 6.8 MB

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Районна прокуратура гр.Мездра / 9.2 MB

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Районна прокуратура гр.Козлодуй / 7.6 MB

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Районна прокуратура гр.Бяла Слатина - отменени / 405.9 KB

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Окръжна прокуратура Враца - отменени / 624.8 KB

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Окръжна прокуратура Враца - отменени / 744.9 KB

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Окръжна прокуратура - Враца - отменени / 291.9 KB