Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 11.01.2024 Нели Йончева Съдебен деловодител встъпителна.pdf
2 24.01.2024 Цветомила Дамянова Съдебен деловодител встъпителна.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 24.01.2024 Нели Йончева Съдебен деловодител встъпителна.pdf
2 24.01.2024 Цветомила Дамянова Съдебен деловодител встъпителна.pdf
3 24.01.2024 Росица Тодорова Експерт обществени поръчки финална.pdf