Новини

Сподели

Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, са предприети следните мерки:

Научи повече

Поради обявеното извънредно положение в страната, документи за обявения със Заповед № РД-08-04/25.02.2020 год. на И.Ф.Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол конкурс за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“ в Звено „Финансово-стопанска и административна дейност“ при Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, ще бъдат приемани по пощата.

Научи повече

Във връзка с взето решение на ПК на ВСС за определяне на мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата на Република България по време на извънредното положение в Окръжна прокуратура-Ямбол е създадена следната организация:

Научи повече

Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, обслужването на граждани във връзка с подаване на заявления (след предварително платена държавна такса), респ. получаване на удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства, ще се извършва от съдебен служител на Окръжна прокуратура-Ямбол на партерния етаж на Съдебна палата гр.Ямбол - всеки ден от 15,00 ч. до 16,00 ч.

Научи повече