Прием на граждани

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ

В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г. по разпореждане на Главния прокурор на Прокуратура на Република България прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

Прием на граждани в Окръжна прокуратура – Ямбол от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол:

Приемна: Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“  № 1, етаж 3, кабинет 303 на Административния ръководител - Окръжен прокурор

За предварителни заявки: Телефон за контакт: 046/ 66-26-06, ел. поща [email protected]

Преустановява се приема в изнесените приемни на Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол по седалище на районните прокуратури от района на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Приемът на граждани от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол ще се осъществява, съгласно утвърдения График за прием на граждани в Окръжна прокуратура - Ямбол.