Прием на граждани

Прочети още

Прием на граждани в изнесената приемна на Окръжна прокуратура - Ямбол от Административния ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Бургас:

Приемна: Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“  № 1, етаж 3, кабинет 314

За предварителни заявки: Телефон за контакт: 046/ 66-26-06, ел. поща [email protected]

Прием на граждани в Окръжна прокуратура – Ямбол от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол:

Приемна: Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“  № 1, етаж 3, кабинет 303 на Административния ръководител - Окръжен прокурор

За предварителни заявки: Телефон за контакт: 046/ 66-26-06, ел. поща [email protected]

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., по разпореждане на Главния прокурор на Р България прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

Прокуратура

Прокуратура на Република България Апелативни прокуратури Военни прокуратури Окръжни прокуратури Районни прокуратури