Внесени прокурорски актове от Окръжна прокуратура Ямбол за престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес

7 Ноември 2016 г.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 12.07.2016 г. на съд е предаден П.П.П. - от гр.София, за това, че на 20.07.2015 г., около 12.40 ч.,  на АМ“Тракия“, в района на 292 км в посока от гр.Бургас за гр.София, при управление на МПС – л.а.”Ауди А3”, с превишена скорост – 147км/ч., е нарушил правилата за движение, визирани в разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, в резултат на което е допуснал ПТП с л.а.“Опел Астра“, собственост на В.Г.Х. от гр.Варна и по непредпазливост причинил смъртта на И.Ст.Р. от гр.София - престъпление по чл.343, ал.1, бук.”в” вр.чл.342, ал.1 от НК.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 12.07.2016 г. на съд е предаден П.П.П. - от гр.София, за това, че на 20.07.2015 г., около 12.40 ч.,  на АМ“Тракия“, в района на 292 км в посока от гр.Бургас за гр.София, при управление на МПС – л.а.”Ауди А3”, с превишена скорост – 147км/ч., е нарушил правилата за движение, визирани в разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, в резултат на което е допуснал ПТП с л.а.“Опел Астра“, собственост на В.Г.Х. от гр.Варна и по непредпазливост причинил смъртта на И.Ст.Р. от гр.София - престъпление по чл.343, ал.1, бук.”в” вр.чл.342, ал.1 от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 13.10.2016 г., постановена по НОХД № 244/2016 г., подсъдимият П.П.П. е признат за виновен по предявеното му обвинение, като определено и наложено му е наказание „Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава подсъдимия П.П.П. от право да управлява МПС за срок от  1 /една/ година.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 06.07.2016 г. на съд е предаден Л.Г.М. - от гр.Ямбол, за престъпление по престъпление по чл. 220, ал.1 от НК.

С Присъда № 94/27.10.2016 г.  на Окръжен съд - Ямбол, постановена по НОХД №  237 по описа на съда за 2016 г. е признат за виновен Л. Г. М. от гр. Любимец, област Хасково в това, че: на 10.11.2014 г. в гр. Ямбол, в качеството си на длъжностно лице – Изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол, действайки в условията на продължавано престъпление, съзнателно е сключил неизгодни сделки – два договора за предоставяне на консултантски услуги от 10.11.2014 г. с „Лаган“ ЕООД, с предмет както следва: попълване и окомплектоване на необходимите документи, съгласно изисквания за кандидатстване по покана на МРРБ за представяне на средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове чрез процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1. „Социална инфраструктура“, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-08/2014 „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ с бенефициент Министерство на здравеопазването по бюджетна линия BG161PO001/1.1-08/2014 и извършване на консултантски услуги, свързани с изготвянето на анализ по разходи и ползи на проект на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД – Ямбол, съгласно изисквания за кандидатстване по покана на МРРБ за представяне на средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове чрез процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1:“Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1. „Социална инфраструктура“, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 161PO001/1.1-08/2110 „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ с бенефициент Министерство на здравеопазването по бюджетна линия BG161PO001/1.1-08/2010 и от това са произлезли значителни вреди за МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД – Ямбол, в общ размер на 46 800.00 лв. с ДДС /39 000.00 лв. без ДДС/ платени от МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД – Ямбол по фактури № 1000000050/10.11.2014 г. и № 1000000049/10.11.2014 г., издадени от „Лаган“ ЕООД  - престъпление по чл.220, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

При условията на чл.54 от НК на подсъдимия е определено и наложено наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца, изтърпяването на което при условията на чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 3 години.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 07.07.2016 г. на съд е предадена А.Д.К. - от гр.Ямбол, за това, че през периода м. ноември 2008 г. – 10.09.2009 г. в гр. Ямбол при условията на продължавано престъпление и посредствено извършителство е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 381 720 лв., представляващи дължим ДДС, като при упражняване на стопанската дейност, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органа по приходите – ТД на НАП – офис – Ямбол, е използвала документи с невярно съдържание, в които е отразила митнически декларации за внос на стоки по образец ЕАД, по доставки с право на пълен данъчен кредит, без да е налице внос на стоки по смисъла на чл.16 от ЗДДС и данъчни фактури по доставки с право на пълен данъчен кредит, без да е налице доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, като е потвърдила и неистина в подадени декларации, които се изискват по силата на закона и правилника за приложението му и приспаднала неследващ се данъчен кредит - престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2,т.6, т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 15.07.2016 г. на съд е предаден Х.Т. - от Р Турция, за това, че на 06.05.2016 год., около 01,30 ч., през ГКПП-Лесово, обл.Ямбол с товарен автомобил „ДАФ“ с рег.№ В 101 HNF с полуремарке към него с рег.№ В 110 HNF, без знанието и разрешението на митницата е пренесъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България стоки за търговски цели в големи размери: 410 чифта спортни обувки „Nike“ на стойност 8 580 лв.; 880 чифта спортни обувки „New Balance“ на стойност 17 120 лв.; 780 чифта спортни обувки „Adidas“ на стойност 14 368 лв. и 320 чифта спортни обувки „Polo“ на стойност 6 880 лв., всичко  – 2 390 чифта спортни обувки от различни търговски марки, всички на обща стойност 46 948 лв. - престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 21.07.2016 г. на съд е предаден А. Л. И. от с.Шереметя, общ.Велико Търново, за това, че на 06.04.2016г., около 16.00 ч., през ГКПП – Лесово, обл.Ямбол, с автомобил ”Мерцедес”, негова собственост, без надлежно разрешително е пренесъл през границата на страната /от Р Турция в Р България/ 4 504,160 гр. високорисково наркотично вещество – хероин на стойност 292 770,40 лв. - престъпление по чл.242, ал.2 от НК.

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 18.08.2016 г., постановено по НОХД № 259/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, с което на основание чл.242, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК е определено на подсъдимия А. Л. И. наказание “Лишаване от свобода” за срок от 5 (пет) години, което да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на контрабандата -  наркотично вещество - хероин.

На основание чл. 242 ал. 8 от НК в полза на държавата е отнето превозното средство, послужило за превозване на наркотичните вещество – л.а. „Мерцедес”.

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 05.08.2016 г., постановено по НОХД № 266/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК е определил на обв. Н. Ш. – гражданин на Р Турция, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца за това, че на 16.07.2016 г., около 00,30 ч., през ГКПП-Лесово, обл. Ямбол с товарен автомобил "R" и полуремарке „К", без знанието и разрешението на митницата е пренесъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България стоки за търговски цели – текстилни изделия и обувки, в големи размери на обща стойност 83 890 лв. - престъпление по чл.242, ал.1, б."д" от НК.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на контрабандата - стоки за търговски цели на стойност 83 890 лв.

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 31.10.2016 г., постановено по НОХД № 342/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК е определил на обв. М. Ю. Х. – от с. Звезделина, област Кърджали, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 3 (три) месеца за това, че на 30.09.2016 г., около 16,30 ч., през ГКПП „Лесово“, област Ямбол, с пътнически микробус, марка „Фолксваген“, е пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели – медикаменти, в големи размери - на обща стойност 31 437.35 лв. - престъпление по чл.242, ал.1, б."д" от НК.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на контрабандата - стоки за търговски цели на стойност 31 437.35 лв.

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 04.11.2016 г., постановено по НОХД № 346/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК е определил на обв. Р. Н. С. – гражданин на Ирак, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година за това, че около и след 06,10 часа на 16.08.2016 г. в района на 240 гранична пирамида, в землището на с. Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол, пренесъл през границата на страната от Р Турция за Р България, високорисково наркотично вещество коноп /марихуана/ с тегло 872,50 грама на стойност 5 235 лв., без надлежно разрешение за това – престъпление по чл.242, ал.2 от НК.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на контрабандата.

Съдебният акт е окончателен.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 25.10.2016 г. на съд е предаден Ц. Н. С. – от гр.София, за това, че на 30.01.2016 год., около 16.25 ч., на автомагистрала „Тракия“, при км.293+900, при управление на МПС - автобус  марка и модел „Сетра С 417 ГТ ХД”, с посока на движение от гр.Бургас към гр.София, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на С.Д.С. от гр.Димитровград, средни телесни повреди на Т.И.Т. от гр.Димитровград и значителни имуществени вреди на товарен автомобил марка и модел „Мерцедес Вито“, собственост на Е.Г.Д. от гр.Стара Загора, в качеството му на ЕТ „***********“-гр.Димитровград и на автобус марка и модел „Сетра С 417 ГТ ХД”, собственост на „*******“ АД – гр.София - в общ размер на 14 405,60 лв. - престъпление по чл.343, ал.4, вр.ал.3, б.”б”, вр.ал.1, б.”в”, вр.чл.342, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Районна прокуратура-Ямбол от 16.08.2016г. на съд са предадени Й. Г. Й. и М. А. В. - двамата от гр. Стралджа, област Ямбол.

Й. Г. Й. – за това, че на 14.04.2016 г., за времето от около 00.10 ч. до около 00.25 ч., в гр. Стралджа, от стопанска постройка на ул. „Филип Тотю“, действайки след предварителен сговор с М. А. В., като извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 230 лв., от владението на собственика им М.П.Ст. от гр. Стралджа, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК.

- за това, че на 14.04.2016 г., около 00.30 ч., в гр. Стралджа, в близост до кръстовището на ул. „Панайот Хитов“ с ул. „Хаджи Димитър“, действайки в съучастие като извършител с М. А. В., противозаконно е унищожил чужди движими вещи на л.а. „ОПЕЛ АСТРА“, собственост на ОД на МВР – гр. Ямбол, като размерът на причинената щета е 588,40 лв. - престъпление по чл.216, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

- за това, че на 14.04.2016 г., около 00.30 ч., в гр. Стралджа, в близост до кръстовището  на ул. „Панайот Хитов“ с ул. „Хаджи Димитър“, действайки в съучастие като извършител с М. А. В., употребил сила и заплашване спрямо органи на властта – младши инспектори в група „Охранителна полиция“ към РУ – Стралджа при ОД на МВР – Ямбол, с цел да ги принуди да пропуснат нещо по служба – да осъществят действия по задържане на Й. Г. Й. и М. А. В. като лица, за които е имало данни, че са извършили престъпление - престъпление по чл.269, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

- за това, че на 14.04.2016 г., около 00.30 ч., в гр. Стралджа, в близост до кръстовището на ул. „Панайот Хитов“ с ул. „Хаджи Димитър“, чрез нанасяне на удар с камшик с метална верига в областта на гърба, е причинил на полицейски орган – младши инспектор към РУ – Стралджа при ОД на МВР – Ямбол – лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на гръдния кош с установено масивно кръвонасядане в областта на гърба, с болезнен оток на тъканите, със засилване на болките при функционална активност, причинило на пострадалия временно разстройство на здравето, неопасно за живота, при изпълнение на службата му – патрулно-постова дейност по предприемане на мерки за отстраняване на причините и условията за нарушаване на обществения ред - престъпление по чл.131, ал.2, т.3, вр.чл.130, ал.1 от НК.

 

М. А. В. – за това, че на 14.04.2016 г., за времето от около 00.10 ч. до около 00.25 ч., в гр. Стралджа, от стопанска постройка, прилежаща към дом № 3 на ул. „Филип Тотю“, действайки след предварителен сговор с Й.Г.Й., като извършител, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 230 лв., от владението на собственика им М. П. С. от гр. Стралджа, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3 и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1 б.„б“ от НК.

- за това, че на 14.04.2016 г., около 00.30 ч., в гр. Стралджа, в близост до кръстовището на ул. „Панайот Хитов“ с ул. „Хаджи Димитър“, действайки в съучастие като извършител с Й.Г.Й., противозаконно е унищожил чужди движими вещи на л.а. „ОПЕЛ АСТРА“, собственост на ОД на МВР – гр. Ямбол, като размерът на причинената щета е 588,40 лв. - престъпление по чл.216, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

- за това, че на 14.04.2016 г., около 00.30 ч., в гр. Стралджа, в близост до кръстовището  на ул. „Панайот Хитов“ с ул. „Хаджи Димитър“, действайки в съучастие като извършител с Й.Г.Й., употребил сила и заплашване спрямо органи на властта – младши инспектори в група „Охранителна полиция“ към РУ – Стралджа при ОД на МВР – Ямбол, с цел да ги принуди да пропуснат нещо по служба – да осъществят действия по задържане на Й. Г. Й. и М. А. В. като лица, за които е имало данни, че са извършили престъпление - престъпление по чл.269, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.