Предадени на съд лица за престъпления с висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес

13 Юли 2017 г.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 10.04.2017 г. на съд са предадени:

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 10.04.2017 г. на съд са предадени:

1. М.С.И. – от гр. Ямбол, за това, че през периода от 08.09.2016 г. до 10.01.2017 г. в гр.Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление като извършител и в съучастие с М. Х. Р., от гр.Ямбол, като подбудител, без надлежно разрешително е придобил и държал с цел разпространение и разпространил високорисково наркотично вещество – хероин, като деянието е осъществено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.”Б” от НК, както следва:

- На 08.09.2016 г. в гр.Ямбол, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – 15 броя пакетчета хероин, с общо тегло 0,253 грама и разпространил високорисково наркотично вещество хероин, с общо тегло 0.068 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин 36 %;

- На 10.01.2017 г. в гр.Ямбол, подбудил М.Х.Р., от гр.Ямбол, да закупи от гр. Нова Загора и да държи с цел разпространение високорисково наркотично вещество – общо 50 бр. пакетчета хероин, с общо тегло 0,996 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин 50% на обща стойност 119,52 лв.

- престъпление по чл.354а, ал.2, т.4, вр.ал.1, изр.1, предл.3, 4 и предл.5, вр.чл.26, ал.1 от НК и във вр.чл.20, ал.3 от НК за деянието в съучастие с М.Х.Р. и

2. М.Х.Р. – от гр.Ямбол, за това, че на 10.01.2017 г. в гр. Нова Загора и в гр.Ямбол, действайки в съучастие с М.С.И., от гр.Ямбол, като М.С.И.  е действал като подбудител, а М.Х.Р. като извършител, без надлежно разрешително е придобил в гр. Нова Загора и държал до пристигането си в гр. Ямбол, с цел разпространение, високорисково наркотично вещество – общо 50 бр. пакетчета хероин, с общо тегло 0,996 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин 50% на обща стойност 119,52 лв.

-престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, предл.3 и 4, вр.чл.20, ал.2 от НК.

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 09.05.2017 г., постановено по НОХД № 125/2017 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемите споразумение, с което:

- на основание по чл.354а, ал.2, т. 4, вр. ал.1, изр.1, предл.3, 4 и предл.5, вр.чл.26, ал.1 от НК и във вр. чл.20, ал.3, от НК за деянието в съучастие с М.Х.Р., вр.чл.55 от НК е определено на подсъдимия М.С.И. наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца, при първоначален СТРОГ режим.

- на основание чл. 354а, ал. 1, изр. 1,предл. 3 и 4, вр. чл. 20, ал. 2, вр.с чл. 55 от НК е определено на подсъдимия М.Х.Р. наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година, при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата е отнет предмета на престъплението -  0.996 грама хероин и 1 брой мобилен телефон „Нокия".

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 11.04.2017 г., постановено по НОХД № 115/2017 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК е определил на обв. Р.А.У. – от с.Малко село, обл.Сливен, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца за това, че на 13.03.2017 г. на ГКПП „Лесово“, област Ямбол, на трасе за обработка на изходящи леки автомобили и автобуси от Р България към Р Турция с автомобил марка „БМВ“, модел „530Д“, собственост на „Юзерелван“ ЕООД на стойност 8 000 лева, направил опит да пренесе през границата на Р България /от Р България в Р Турция/, без знанието и разрешението на митниците: оръжие – револвер S&W СTGE, калибър 32, огнестрелно оръжие по смисъла на ЗОБВВПИ на стойност 400.00 лева, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.242, ал.1, буква „г“, вр.чл.18, ал.1 от НК.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на престъплението - револвер S&W СTGE, калибър 32.

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 03.05.2017 г., постановено по НОХД № 148/2017 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК е определил на обв. А.А.А.. – от гр.Ямбол, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 6 (шест) месеца, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим и „Глоба” в размер на 5 000 лв., за това, че в периода от 01.10.2016 г. до 14.10.2016 г. в различни населени места, находящи се в община Болярово, без надлежно разрешително, издадено по реда на ЗКВНВП и с цел разпространение, е държал високорискови наркотични вещества в големи размери - коноп /марихуана/ с различно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол, с общо нето тегло 15 895,887 гр. на обща стойност 66 307,32 лв. /съгласно ПМС № 23/1998 г./, – престъпление по чл.354а, ал.2, вр.ал.1, пр.4 от НК.

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 16.05.2017 г., постановено по НОХД № 167/2017 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК е определил на обв. Г.К. – гражданин на Р Молдова, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година за това, че на 02.05.2017 г., около 03.00 часа на ГКПП-Лесово, с автомобил (микробус), марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, негова собственост, на трасе вход-леки автомобили, от Република Турция към Република България, пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митницата, стоки за търговски цели в големи размери – 4 494 бр. тестер парфюми (различни търговски марки, различни наименования, в различен брой и в различен обем на опаковките) на обща стойност 41 742 лв.  - престъпление по чл.242, ал.1, б."д" от НК.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл.242, ал.8 от НК, се отнема в полза на държавата автомобил (микробус), марка „Мерцедес", модел „Спринтер" собственост на обвиняемия, послужил за пренасяне на предмета на престъплението.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на контрабандата - 4 494 бр. тестер парфюми различни търговски марки на обща стойност 41 742 лв.

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 25.05.2017 г., постановено по НОХД № 175/2017 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.54 от НК е определил на обв. М.К. – гражданин на Р Турция, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 2 (две) години и 8 (осем) месеца и „Глоба” в размер на 50 000 лв. за това, че на 19.02.2017 г., през ГКПП „Лесово”, обл. Ямбол, без надлежно разрешение, с товарен автомобил - влекач марка „Scania” и полуремарке марка „Schimtz” - и двете собственост на фирма „Парс Логистик“ ООД – Унгария, направил опит да пренесe през границата на страната от Република България в Република Турция 411,195 литра оцетен анхидрид – прекурсор с чистота 98%, за производство на наркотично вещество хероин, на обща стойност 126 108,90 лв., като изпълнителното деяние не е довършено поради независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл.242, ал.3, вр. чл.18, ал.1 от НК.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 4 (четири) години.

На основание чл.242, ал.8 от НК, се отнема в полза на държавата товарен автомобил - влекач марка „Scania”, послужил за пренасяне на предмета на престъплението.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на контрабандата - 411,195 литра оцетен анхидрид - прекурсор за производство на наркотично вещество хероин.

Съдебният акт е окончателен.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 11.04.2017 г. на съд са предадени Ф.Х.Ф. от гр.Шумен и И.И.И. от гр.Варна, за това, че на 26.01.2017 г., през ГКПП „Лесово“, област Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, с лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Толедо“, без надлежно разрешително, са направили опит да пренесат през границата на страната от Р България в Р Турция 19 пакета - общо 63 462.980 грама високорискови наркотични вещества – марихуана и MDMA, екстази – на обща стойност 1 357 548.92 лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък и деянието не е довършено по независещи от волята на дейците причини - престъпление по чл. 242, ал.4, предл.1, вр.ал.2, предл.1, вр.чл.18, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 18.04.2017 г. на съд е предаден С.Г.С. - от гр.Харманли, за това, че на 04.06.2016г. около 02,30 часа в кафе-аператив „Алекс“, находящо се в с.Бояново, обл.Ямбол, по непредпазливост причинил смъртта на С. В. К. на 64 години от гр.Ямбол, обл.Ямбол, в следствие на умишлено нанесена лека повреда-разкъсно контузна рана в областта на брадичката, чрез нанасяне на удар с юмрук и последвало падане на С. В. К. на земята и получаване на тежка закрита черепно мозъчна травма - престъпление по чл.124, ал.1, предл.3  от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 24.04.2017 г. на съд е предаден К.И.К. - от гр.Кюстендил, за това, че като подбудител и помагач в съучастие с извършителя Я.Н.Н. от гр.София, умишлено склонил последния и го улеснил, на 10.11.2015 г., през ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, с автомобил марка и модел „Опел Зафира“, без надлежно разрешително, да пренесе през границата на страната (от Р.Турция в Р.България) 15 794,95 гр. високорисково наркотично вещество – хероин, от което 15 441,30 гр. с концентрация на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин - 58 % на стойност 1 389 717 лв. и 353,65 гр. с концентрация на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин - 24 % на стойност 17 682,50 лв., цялото на обща стойност 1 407 399,50 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл.20, ал.3 и ал.4 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 11.05.2017 г. на съд е предаден Н.Ф. – гражданин на Р Турция, за това, че на 03.12.2016 г. по път І-7 в посока с.Окоп – с. Козарево, област Ямбол, при управление на МПС товарна композиция – товарен автомобил влекач „Ивеко“ и прикачено полуремарке, при навлизане в кръстовище с път ІІ-53 е нарушил правилата за движение по пътищата – чл.6, т.1 от ЗДвП; чл.47, ал.3 от ППЗДвП; чл.20, ал.2 от ЗДвП, в резултат на което предизвикал ПТП – блъснал навлезлия в кръстовището лек автомобил „Опел Корса“, с което е причинил по непредпазливост смъртта на В. А. И., от гр. Ямбол, средна телесна повреда на М. П. И. – от с. Калчево, област Ямбол и значителни материални щети по лек автомобил „Опел Корса“ в размер на 2600 лв. – престъпление по чл.343, ал.4, вр.ал.3, буква „б“, вр.ал.1, буква „в“, вр.чл.342, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 16.05.2017 г. на съд е предаден М.В.Т. – от гр.София, за това, че на 14.04.2014 г., на АМ“Тракия“, в района на километър 282, в отсечката между паркинга до с.Кабиле, обл.Ямбол и кръстовището с път I-7 - пътен възел до с.Зимница, обл.Ямбол, в посока от гр.София за гр.Бургас, при управление на МПС – л.а.”Мазда 3”, с превишена скорост – около 164 км/ч., след употреба на алкохол – с концентрация на алкохол в кръвта си 1,89 промила, е нарушил правилата за движение, визирани в разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1, чл.5, ал.3, т.1, чл.20, ал.1 и чл.21, ал.1 от ЗДП, в резултат на което е предизвикал ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на К.Й.Й. от гр.София, като деянието е извършено в пияно състояние - престъпление по чл.343, ал.3, предл.1, бук.”б”, предл.1 вр. ал.1, бук.”в” вр.чл.342, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 19.05.2017 г. на съд е предаден Д.К.П. – от с.Малък манастир, обл.Ямбол, за това, че на 10.08.2015 г., при управление на МПС, автобус „Ивеко“, в гр. Ямбол, в района на автогара „Ямбол“ в източната част на пиаца за маневриране на автобусите, е нарушил правилата за движение по пътищата по чл.20, ал.2 от ЗДвП и чл. 25, ал.1 от ЗДвП, в резултат на което е предизвикал ПТП и е причинил по непредпазливост смъртта на К.А.Г. – от с. Кукорево, област Ямбол - престъпление по чл.343, ал.1, буква „в“, вр.чл.342, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 30.05.2017 г. на съд са предадени:

М.Д.М. – от гр. Бургас  за това, че на 20.09.2016 г., в къща, находяща се на ул. „Шипка” №2 в с.Люлин, общ.Стралджа,обл.Ямбол, действайки в съучастие в качеството си на съизвършител със С.Г.В. - от гр. Бургас, по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, умишлено е умъртвил чрез удушаване В.Н.П. от с. Люлин,обл.Ямбол, като деянието е извършено с користна цел - да вземе парите на В.Н.П., намиращи се в дома му, както и предумишлено - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, предл.2 и 3, т.7 и т.9, вр.чл.115, вр.чл.20, ал.2  от НК и С.Г.В. – от гр. Бургас, за това, че на   20.09.2016 г., в къща, находяща се на ул. „Шипка” №2 в с.Люлин, обл.Ямбол, действайки в съучастие в качеството си на съизвършител с М.Д.М. - от гр. Бургас, по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, умишлено е умъртвил чрез удушаване  В.Н.П. от с. Люлин,обл.Ямбол, като деянието е извършено с користна цел - да вземе парите на В.Н.П., намиращи се в дома му, както и предумишлено - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, предл.2 и 3, т.7 и т.9, вр.чл.115, вр.чл.20, ал.2  от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 02.06.2017 г. на съд е предаден Н.М.Н. – от гр.Сливен, за това, че на 06.05.2017 год., в гр.Ямбол, на ул.Граф Игнатиев, до бл.2, дал подкуп - сума от 60 лв. на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение на полицейски органи – Г.Г.Г. и П.И.О., за да не извършат действие по служба – да не изземват при извършена му полицейска проверка намерен в негово държане непринадлежащ му газ-сигнален пистолет марка „Ekol P 29“ и 15 бр. боеприпаси за него - престъпление по чл.304а, вр.чл.304, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол, приключило с присъда, с която подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 месеца, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

В полза на държавата са отнети инкриминираните по делото банкноти в размер на 60 лв.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 16.06.2017 г. на съд е предаден Р.И.С., за това, че на 13.06.2017 г. около 17.45 ч., на кръстовището на път I-7 с път II-79, общ.Елхово, обл.Ямбол, е предложил подкуп – пари в размер на 200 щатски долара на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение на полицейски орган – Р.Р.Б. – младши автоконтрольор в РУ – Елхово при ОДМВР - Ямбол, за да не извърши действия по служба – да не извърши действия по реализиране на административно-наказателна процедура за извършено нарушение по ЗДвП - престъпление по чл.304а от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 15.06.2017 г. на съд е предаден Й.А.П., за това, че в периода от 08.02.2017 г. до около 16.00 ч. на 09.02.2017 г., включително, действайки в условията на продължавано престъпление, в гр.Ямбол, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение общо 0,693 грама високорисково наркотично вещество – коноп /марихуана/, със съдържание на активно действащия наркотичен компонент - тетрахидроканабинол от 7% до 23%, на стойност 4,16 лв., което разпространил, като макар и непълнолетен, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното  и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, предл.4 и 5, вр.чл. 26, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Районна прокуратура – Ямбол от 16.06.2017 г. на съд е предаден В. Б. Б. от гр.Ямбол, за това, че за времето от 13.00 ч. до около 17.10 ч. на 30.05.2016 г. от апартамент на ул.“Николай Петрини“ в гр.Ямбол, чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи на обща стойност 55 158,40 лв. от владението на собствениците им Д.Д. и К.Д., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери - престъпление по чл.195, ал.2, вр.ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Районен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Районна прокуратура – Елхово от 20.06.2017 г. на съд е предаден Д.Й.П. от гр.Ямбол, за това, че за времето от 30.12.2014 г. до 01.04.2015 г., в различни населени места на територията на Община Тунджа и Община Елхово, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие с неизвестен извършител, като извършител, с цел да набави за себе си и другиго имотна облага, възбудил заблуждение у различни лица:

- възбудил заблуждение у С.В.И. от с.Хаджи Димитрово, обл.Ямбол, като представяйки се за лекар й поискал 6 000 лв. за лечение на внука й, който бил катастрофирал, с което й причинил имотна вреда в размер на 3 800 лв.;

- направил опит да възбуди заблуждение у М.Д.Ч. от с.Изгрев, обл.Ямбол, като представяйки се за лекар й поискал 12 000 лв. за лечение и операция на внучката й, която била със счупен глезен, като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини /уведомени органите на МВР/

- престъпление по чл.209, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Районен съд – Елхово.