Образци на документи и банкови сметки за внасяне на такси

Заявление за издаване на удостоверение от Окръжна прокуратура за липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения - образец / 61.0 KB

При подаване на заявление за удостоверение, гражданите заплащат по банков път държавна такса в размер на 2 /два/ лева по сметка на Окръжна прокуратура-Ямбол и представят личната си карта за проверка на посочените в заявлението данни в служба "Регистратура и деловодство", ст.320.
Удостоверението се изготвя в рамките до 5 работни дни и се получава срещу документ за самоличност.

Работното време с граждани е от 9:00 до 17:00 часа.

Банкова сметка
Банка ДСК ЕАД, ФЦ Ямбол
IBAN: BG17STSA93003104762301 BIC: STSABGSF


 Заявление до Национална следствена служба за издаване на удостоверение за достъп до класифицирана информация - образец

При подаване на заявление за удостоверение, гражданите заплащат по банков път държавна такса в размер на 2 /два/ лева по сметка на Прокуратура на Република България-ГП и представят личната си карта за проверка на посочените в заявлението данни в служба "Регистратура и деловодство", ст.320.
Удостоверението се изготвя от Национална следствена служба и се получава в Окръжна прокуратура-Ямбол срещу документ за самоличност.

Работното време с граждани е от 9:00 до 17:00 часа.

Банкова сметка
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
IBAN: BG46BNBG96613100139101 BIC: BNBGBGSD