Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Телефон Факс Е-поща
Окръжен следствен отдел към ОП Ямбол 8600 Ямбол, ул. "Преслав" №40 046/680 811 046/661 978 [email protected]
Районна прокуратура Ямбол 8600 Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №1, Съдебна палата, ет.3 046/662 616 046/662 616

https://prb.bg/rpyambol


[email protected]