Прием на граждани в Апелативна прокуратура- Бургас от Апелативния прокурор, ръководител на Апелативна прокуратура- Бургас

Приемна: Конферентна зала на Апелативна прокуратура- Бургас
За предварителна заявка: тел.056/ 871717, e-mail: [email protected]

Графици:

График за първо шестмесечие на 2024 г. на Апелативна прокуратура - Бургас

График за второ шестмесечие на 2023 г. на Апелативна прокуратура - Бургас

График за първо шестмесечие на 2023 г. на Апелативна прокуратура - Бургас

График за месец ноември и месец декември 2022 г. на Апелативна прокуратура - Бургас

График за първо шестмесечие на 2020 г. на Апелативна прокуратура - Бургас

График за второ шестмесечие на 2019 г. на Апелативна прокуратура - Бургас

 

Прием на граждани в Окръжна прокуратура – Ямбол от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол:

Приемна: Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“  № 1, етаж 3, кабинет 303 на Административния ръководител - Окръжен прокурор

За предварителни заявки: Телефон за контакт: 046/ 66-26-06, ел. поща [email protected]

Графици:

График  за първо шестмесечие на 2024 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за второ шестмесечие на 2023 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за първо шестмесечие на 2023 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График за месец ноември и месец декември 2022 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за първо шестмесечие на 2020 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за второ шестмесечие на 2019 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за първо шестмесечие на 2019 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за второ шестмесечие на 2018 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за първо шестмесечие на 2018 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График  за второ шестмесечие на 2017 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

График до края на 2016 г. и за първо шестмесечие на 2017 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

************************************************
Преустановява се приема в изнесените приемни на Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол по седалище на районните прокуратури от района на Окръжна прокуратура – Ямбол, считано от м.март 2019 г.

Приемът на граждани от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол ще се осъществява, съгласно утвърдения График за прием на граждани в Окръжна прокуратура - Ямбол.