Прием на граждани

Прием на граждани в Апелативна прокуратура- Бургас от Апелативния прокурор, ръководител на Апелативна прокуратура- Бургас

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на заповед РД-04-84 от 09.03.2020 г. на Главния прокурор на Прокуратура на Република България се преустановява приемът на граждани от Административния ръководител – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, до последващо нареждане.

Приемна: Конферентна зала на Апелативна прокуратура- Бургас
За предварителна заявка: тел.056/ 871717, e-mail: [email protected]

График:

График за първо шестмесечие на 2020 г. на Апелативна прокуратура- Бургас

Прием на граждани в Окръжна прокуратура – Ямбол от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол:

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусни инфекции (COVID - 19) и в изпълнение на Заповед № РД-04-84/09.03.2020 год. на Главен прокурор на Република България се преустановява приемът на граждани от И.Ф.Административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол, до последващо нареждане.

Приемна: Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“  № 1, етаж 3, кабинет 303 на Административния ръководител - Окръжен прокурор

За предварителни заявки: Телефон за контакт: 046/ 66-26-06, ел. поща [email protected]

График:

График  за първо шестмесечие на 2020 г. на Окръжна прокуратура - Ямбол

Прием на граждани в Районна прокуратура – Ямбол от Заместник административния ръководител - Заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Ямбол:

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на т.II от Заповед № РД-04-84/09.03.2020г. на Главен прокурор на Република България и предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (СOVID-19) се преустановява приемът на граждани в приемната на Административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол, до последващо нареждане.

Приемна: Съдебна палата гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“  № 1, етаж 3, кабинет 325

За предварителни заявки: Телефон за контакт: 046/ 66-26-16, ел. поща [email protected]

График:

График за първо шестмесечие на 2020 г. на Районна прокуратура - Ямбол

График за второ шестмесечие на 2019 г на Районна прокуратура - Ямбол

************************************************
Преустановява се приема в изнесените приемни на Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол по седалище на районните прокуратури от района на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Приемът на граждани от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол ще се осъществява, съгласно утвърдения График за прием на граждани в Окръжна прокуратура - Ямбол.