Информационен център за работа с граждани на Окръжна прокуратура Ямбол

Работи от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часa
8600 Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №1, Съдебна палата, ет.3

Окръжна прокуратура Ямбол

Адм. ръководител: Дойчин Дойчевтел.: 046/662 606
Говорител на ОП-Ямбол: Милен Божидаровтел.: 046/662 605

Окръжен следствен отдел при ОП-Ямбол

гр.Ямбол, ул."Преслав" №40тел.: 046/680 811факс: 046/661 978


Информационен център за работа с граждани на Районна прокуратура Ямбол

Работи от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часa
8600 Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №1, Съдебна палата, ет.3

уебсайт:  https://prb.bg/rpyambol

Районна прокуратура Ямбол

Адм. ръководител: Мина Грънчарова

тел.: 046/662 616

 

Подай сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.