СЪОБЩЕНИЕ: Поради обявеното извънредно положение в страната, документи за обявения със Заповед № РД-08-04/25.02.2020 год. на И.Ф.Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол конкурс

20 Март 2020 г.

Поради обявеното извънредно положение в страната, документи за обявения със Заповед № РД-08-04/25.02.2020 год. на И.Ф.Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол конкурс за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“ в Звено „Финансово-стопанска и административна дейност“ при Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, ще бъдат приемани по пощата.

Поради обявеното извънредно положение в страната, документи за обявения със Заповед № РД-08-04/25.02.2020 год. на И.Ф.Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол конкурс за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“ в Звено „Финансово-стопанска и административна дейност“ при Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, ще бъдат приемани по пощата.