СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, обслужването на граждани

16 Март 2020 г.

Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, обслужването на граждани във връзка с подаване на заявления (след предварително платена държавна такса), респ. получаване на удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства, ще се извършва от съдебен служител на Окръжна прокуратура-Ямбол на партерния етаж на Съдебна палата гр.Ямбол - всеки ден от 15,00 ч. до 16,00 ч.

Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, обслужването на граждани във връзка с подаване на заявления (след предварително платена държавна такса), респ. получаване на удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства, ще се извършва от съдебен служител на Окръжна прокуратура-Ямбол на партерния етаж на Съдебна палата гр.Ямбол - всеки ден от 15,00 ч. до 16,00 ч.