СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, са предприети следните мерки:

20 Март 2020 г.

Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, са предприети следните мерки:

Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, са предприети следните мерки:

1.Подаването на заявления от граждани за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства, ведно с платената държавна такса, ще се извършва по пощата или електронен път - за целта на интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, в раздел „За граждани“ са публикувани образци на заявления с банковите сметки, по които следва да бъдат внесени съответните държавни такси.

2.Получаването на изготвени удостоверения ще се извършва от съдебен служител на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол на партерен етаж на Съдебна палата – гр.Ямбол - всеки ден от 15.00 часа до 16.00 часа.

3.Приемането на сигнали и молби, относно домашно насилие, закана с убийство и нарушаване на ограничителна заповед се осъществява на партерен етаж на Съдебна палата – гр.Ямбол от дежурен прокурор при Районна прокуратура – гр.Ямбол.

 4. В останалите случаи жалби, сигнали и молби от граждани се приемат по пощата или електронен път, а при извънредна необходимост от съдебен служител от съответната прокуратура на партерен етаж на Съдебна палата – гр.Ямбол.