Внесени прокурорски актове от ОП Ямбол за месеци май и юни на 2016 г. за престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес

8 Юли 2016 г.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 03.05.2016 г. на съд е предаден Н.М.П. - от гр.Котел, за това, че на 28.03.2016 г. около 12,25 часа през ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, на трасе за обработка на изходящи автомобили от Република България за Република Турция с автомобил марка „Ауди А8“, без надлежно разрешително, направил опит да пренесе през границата на страната /от Република България за Република Турция/ високо рисково наркотично вещество - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с общо нето тегло 23 962,720 грама, равняващо се на 23 килограма, 962 грама и 720 милиграма, на обща стойност 599 068 лева, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл.242 ал.2, вр. чл.18 ал.1 от НК.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 03.05.2016 г. на съд е предаден Н.М.П. - от гр.Котел, за това, че на 28.03.2016 г. около 12,25 часа през ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, на трасе за обработка на изходящи автомобили от Република България за Република Турция с автомобил марка „Ауди А8“, без надлежно разрешително, направил опит да пренесе през границата на страната /от Република България за Република Турция/ високо рисково наркотично вещество - 3,4 метилендиоксиметамфетамин /MDMA, екстази/ с общо нето тегло 23 962,720 грама, равняващо се на 23 килограма, 962 грама и 720 милиграма, на обща стойност 599 068 лева, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл.242 ал.2, вр. чл.18 ал.1 от НК.

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 22.06.2016 г., постановено по НОХД № 149/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, с което на основание чл.242 ал.2, вр. чл.18 ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК са определени на подсъдимия Н.М.П. наказания “Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) години и “Глоба” в размер на 100 000 лв.

На основание чл.242, ал.7 от НК в полза на държавата е отнет предмета на контрабандата -  23962,720 грама наркотично вещество, предадени на Агенция „Митници” при Министерство на финансите.

На основание чл. 242 ал. 8 от НК в полза на държавата е отнето превозното средство, послужило за превозване на наркотичните вещество – л.а. „АУДИ А8”.

Съдебният акт е окончателен.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 04.05.2016 г. на съд е предаден А.А.П. - от с.Крумово, обл.Ямбол, за това, че на 03.04.2014 г., около 02,05 ч., в дворно място с къща, находящо се на ул. „Цар Калоян“ № 13 в с.Странджа, обл.Ямбол, чрез нанасяне на удар с дървена дъска в областта на челюстта, умишлено умъртвил К. К. М. на 39 години от с.Свирчово, обл.Търговище, като деянието е извършено с особена жестокост - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, предл.3 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 09.05.2016 г. на съд е предаден Т.Д.М. - от с.Завой, обл.Ямбол, за това, че на 07.03.2016 г., около 11,00 ч., в с.Завой, обл.Ямбол, действайки при условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи – пари на обща стойност 740 лв., от владението на З.И.А. от с.Завой, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила – хващане за ръцете и събаряне на земята на З.И.А. - престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква „а” и буква „б” от НК.

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 26.05.2016 г., постановено по НОХД № 156/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, с което на основание чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква „а” и буква „б”, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК е определено на подсъдимия Т.Д.М. наказание “Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) години.

Съдебният акт е окончателен.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 05.05.2016 г. на съд е предаден Б.Х.Б. - от с.Средорек, обл.Сливен, за това, че на 24.08.2015 г., около 17.20 часа през ГКПП „Лесово”, обл. Ямбол, с лек автомобил марка „Нисан”, модел „Алмера Тино”, без надлежно разрешително, пренесъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България високорисково наркотично вещество - хероин с общо нето тегло 19 897.360 кг. на обща стойност 1 790762.40 лева /един милион, седемстотин и деветдесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.242, ал.4, предл. 1, вр. ал.2 от НК.

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 28.06.2016 г., постановено по НОХД № 158/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, с което на основание чл.242, ал.4, предл. 1, вр. ал.2, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК са определени на подсъдимия Б.Х.Б. наказания “Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) години и “Глоба” в размер на 100 000 лв.

Съдебният акт е окончателен.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 12.05.2016 г. на съд е предаден Е. А. Г. – от гр. Шумен, за това, че на 16.02.2016 г. около 14,00 часа през ГКПП – Лесово, област Ямбол с лек автомобил марка „Порше“, модел „Кайен“, без надлежно разрешително, пренесъл през границата на страната от Р Турция в Р България високорисково наркотично вещество хероин – 3 пакета с общо нето тегло 1 475.960 грама, на обща стойност 95 937.40 лв. - престъпление по чл. 242, ал.2 от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 02.06.2016 г., постановена по НОХД № 167/2016 г., подсъдимият Е. А. Г. е признат за виновен по предявеното му обвинение, като определено и наложено му е наказание „Лишаване от свобода” в размер на 5 /пет/ години, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип. На подсъдимия Е. А. Г. е наложено и наказание „Глоба” в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

Постановено е отнемане на предмета на престъплението в полза на държавата.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 16.05.2016 г. на съд е предаден И.Г.Ю. - от гр.Пловдив, за това, че на 02.04.2016 г., около 03,00 часа, в близост до разклона на с.Чарган, обл.Ямбол, на път I-7 в посока от с.Козарево към с.Могила, обл.Ямбол, предложил подкуп-пари в размер на 60 лева на полицейски органи по смисъла на чл.57, ал.1 от ЗМВР, за да не извършат действия по служба - да пропуснат лек автомобил „Фолксваген Пасат“ и пренасяната в него стока - маратонки от различни марки без документи - престъпление по чл.304а, вр.чл.304, ал.1 от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 14.06.2016 г., постановена по НОХД № 171/2016 г., Ю. е признат за виновен по предявеното му обвинение, като определено и наложено му е наказание „Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години. На подсъдимия Ю. е наложено наказание „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лв.

Постановено е отнемане на предмета на престъплението в полза на държавата.

Присъдата на Окръжен съд-Ямбол е влязла в сила на 30.06.2016 г.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 16.05.2016 г. на съд е предаден Ж.Н.Д. – от гр. Ямбол, за това, че:

- на 09.04.2015 г. в гр. Ямбол, за да избегне плащането на данъчни задължения в особено големи размери, сумата от 77 404,24 лв., от която 63 877,70 лв. данък върху добавената стойност и 13 526,54 лв. лихва за просрочие, е извършил сделка със свързани лица по смисъла на § 1, т.3 от допълнителните разпоредби на ДОПК – като собственик на ЕТ „*******“, в качеството на продавач, е продал на „*******“ ООД, с управител и представлявано от Ж.Н.Д., в качеството на купувач, свой недвижим имот, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд неплатеното данъчно задължение е внесено в бюджета заедно с лихвите - престъпление по чл.255а, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК;

 - на 09.04.2015 г. в гр. Ямбол пред нотариус, при прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, като собственик на ЕТ „********“, е потвърдил неистина в писмена декларация от 09.04.2015 г., която се подава по силата на закон – чл.264, ал.1 от ДОПК за удостоверяване на обстоятелството, че лично и като едноличен търговец няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, като ЕТ „*******“ е имал данъчни задължения в размер на 77 404,24 лв., от които 63 877,70 лв. данък върху добавената стойност и 13 526,54 лв. лихва на просрочие - престъпление по чл. 313, ал.1 от НК.

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 16.06.2016 г., постановено по НОХД № 172/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, с което при условията на чл.54 от НК е определено общо наказание за извършените от подсъдимия престъпления - “Лишаване от свобода” за срок от 8 (осем) месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години.

Съдебният акт е окончателен.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 17.05.2016 г. на съд е предаден ХР. И. Д. – от гр. Болярово, област Ямбол, за това, че на 23.06.2015 г. около 08,05 часа в зоната на кръстовище, образувано от път ІІ – 79 – км. 18+ 550 и път JAM 2003, при управление на лек автомобил „Пежо 106“, е нарушил правилата за движение по пътищата, установени в чл.50, ал.2 от Закона за движение по пътищата, във вр.чл.104, ал.2, вр.чл.103, т.1 от Правилника за приложение на Закона за движение по пътищата, вследствие на което причинил по непредпазливост смъртта на Н. Г. К. – от гр. Болярово и средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на левия долен крайник на С. П. М., от гр. Елхово, област Ямбол - престъпление по чл. 343, ал.4, вр.ал.3, буква „б“, вр.ал.1, вр.чл.342, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 17.05.2016 г. на съд е предаден Ю. Х. А. – от гр. Ямбол, за това, че на 08.04.2016 г. в гр.Ямбол, в сградата на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Ямбол, находяща се на ул.“Търговска“ № 2, в качеството си на длъжностно лице – инспектор в Д“Инспекция по труда“ – гр.Ямбол, е поискал от С. Ст. К. от гр.Ямбол, в качеството му на пълномощник на едноличния собственик на капитала на „******“ – ЕООД, гр.Ямбол, дар – пневматичен пистолет „Байкал“, модел „МР-645К“, на стойност 350лв., който не му се следва, за да не извърши действие по служба – да не състави акт за установяване на административно нарушение по чл.403а, ал.1 от КТ за липса на месечен график за работа за м.април 2016 г. на работещите в ловно-рибарски магазин, находящ се в гр.Ямбол, собственост на „******“ – ЕООД, гр.Ямбол - престъпление по чл. 301, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 18.05.2016 г. на съд е предаден К. М. М. – от в гр.Ямбол, за това, че:

- на 04.02.2016 г., в гр. Ямбол, в себе си и в ползваното от него собствено жилище, находящо се в гр. Ямбол, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 25,907 гр. коноп /марихуана /, на стойност 155,44 лв. и 513,978 гр. метамфетамин  на стойност 12 849,45 лв. - престъпление по чл.  354а, ал.1, изр.1, предл.4 от НК;

- до 04.02.2016 г. в ползваното от него собствено жилище, находящо се в гр. Ямбол, без надлежно разрешително е държал прекурсори - 86 мл солна киселина – на стойност 0,36лв.; 3л. толуол - на стойност 30,00 лв., за производство на високорисково наркотично вещество – метамфетамин, с цел разпространение; различни съоръжения и материали, предназначени за производство на високорисково наркотично вещество – метамфетамин, с цел разпространение - престъпление по чл.354а, ал.1, изр.2  от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 30.06.2016 г., постановена по НОХД № 175/2016 г., К. М. М. е признат за виновен по предявеното му обвинение, като определено и наложено му е наказание „Лишаване от свобода” в размер на 2 /две/ години, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип. На подсъдимия К. М. М. е наложено и наказание „Глоба” в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв.

Постановено е отнемане на предмета на престъплението в полза на държавата.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 10.06.2016 г. на съд е предаден Я. Н. Н. - от гр.София, за това, че на 10.11.2015 год., около 03,45 ч., през ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, с автомобил марка и модел „Опел Зафира“, без надлежно разрешително, в съучастие като извършител с подбудителя и помагач К. И. К. - от гр.Кюстендил, е пренесъл през границата на страната /от Р.Турция в Р.България/ 15 794,95 гр. /15,79495 кг./ високорисково наркотично вещество – хероин, на обща стойност 1 407 399,50 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл.20, ал.2 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 15.06.2016 г. на съд са предадени Д.А.М. и М.К. - двамата румънски граждани, за това, че на 06.05.2016 г., около 17,00 ч., през ГКПП-Лесово, област Ямбол, с автомобил марка и модел „Кия Спортидж, след предварителен сговор, действайки в съучастие като извършители, са пренесли през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без знанието и разрешението на митницата, стоки за търговски цели в големи размери – 23 бр. изделия от злато (колиета) и 3 бр. изделия от злато (гривни), всички 14 карата (проба 585), с общо тегло 779,56 гр., на обща стойност 45 214,48 лв. - престъпление по чл.242, ал.1, б.“д“ и б.“е“ от НК.

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 06.07.2016 г., постановено по НОХД № 208/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключено между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на подсъдимите споразумение, с което на основание чл.242, ал.1, б.“д“ и б.“е“, вр.чл.54 от НК е определил на подсъдимите Д.А. М. и М. К. наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца за всеки от тях, което М. К. следва да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор, а по отношение на Д.А. М. изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 3 години при условията на чл.66, ал.1 от НК.

Постановено е отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на осъществената контрабанда, както и МПС, послужило за тяхното пренасяне.

Съдебният акт е окончателен.