ВНЕСЕНИ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ В СЪДА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ И АВГУСТ 2015 ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ЯМБОЛ

14 Септември 2015 г.

С акт на ОП Ямбол през м.юли и м.август 2015 г., за извършени от тях престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес, на съд са предадени:

С акт на ОП Ямбол през м.юли и м.август 2015 г., за извършени от тях престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес, на съд са предадени:

 

И.А. /I.A./– гражданин на Р. Турция, за това, че на 07.06.2015 г., към 10.00 часа, на път № I-7, км 290, е предложил подкуп – пари в размер на 100 евро, на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – младши автоконтрольор в РУ МВР – гр.Елхово, за да не извърши действие по служба – да не реализира административната процедура за установяване и налагане на административно наказание по реда на чл.44 ал.4 и чл.52 ал.1 от ЗАНН на нарушител, който няма постоянен адрес в Р. България, за извършено нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП - престъпление по чл.304а от НК.

 

Ю.Ч. - гражданин на Р Турция, за това, че на 10.06.2015 г., около 14,00 ч., в района на ГКПП Лесово, обл.Ямбол, в кабината на влекач марка „Ивеко“ с турски рег. № 34U3455, предложил дар – банкнота с номинал от 100 евро, на длъжностното лице – митнически инспектор в Митница Бургас – МП Лесово,  за да не извърши действие по служба – щателна митническа проверка в кабината на влекач марка „Ивеко“ - престъпление по чл.304, ал.1 от НК.

 

Д.Д. - от гр.Ямбол, за това, че на 30.05.2015 г., около 23.00 ч., в гр.Ямбол, в детския кът на градския парк е отнел чужда движима вещ – мобилен телефон марка „НТС one m8“ на стойност 840 лв., с намерение противозаконно да я присвои, като е употребил за това заплашване – опиране в челото и стрелба покрай главата на пострадалия с газов пистолет марка „Екол Фират Компакт“, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.199, ал.1, т.4 вр.чл.198, ал.1 вр.чл.29, ал.1, бук.„б“ от НК.

 

П.С. - от гр.Ямбол, за това, че на 20.03.2015 год., около 10,45 ч., в гр.Ямбол, в магазин на ул.“Стефан Караджа“ № 28а е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 50 лв. в една банкнота с номинал от 50 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, като при извършване на деянието е действал в условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.”а” от НК - престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”а” от НК.

 

И.К. – от с. Мамарчево, област Ямбол, за това, че на 17.01.2012 г., около 17,50 часа, при управление на МПС – л.а. „Ауди 80“ с рег. № У2430АН, негова собственост, в с. Мамарчево, област Ямбол, по ул. „Г.Димитров“, в посока от центъра към края на селото, със скорост 87,4 км.в час, е нарушил правилата за движение по пътищата по чл.21, ал.1 от ЗДвП, тъй като избраната от него скорост на движение на управляваното МПС от категория „В“ в населено място е превишавала максимално допустимата стойност на скоростта от 50 км. в час; по чл. 15, ал.1 от ЗДвП - на пътя като водач на МПС не се е движил възможно най-вдясно по платното за движение; по чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП – на пътно платно с двупосочно движение, на което пътно платно е имало две пътни ленти, с управляваното от него МПС е навлязъл и се е движил в лентата за насрещно движение, като не е извършвал маневра „изпреварване“ или „заобикаляне“ и по чл.20, ал.2, изр.2 от ЗДвП, като не е намалил скоростта и не е спрял управляваното от него МПС, непосредствено след възникване на опасност за движението, изразяваща се в неправилно навлизане на управляваното от него МПС в лентата за насрещно движение, в резултат на което е предизвикал ПТП и е причинил по непредпазливост смъртта на Й.Н. – от с. Мамарчево, община Болярово, като деянието е извършено в пияно състояние – наличие на алкохол в кръвта на обвиняемия К. с концентрация 2.49 промила, установена с техническо средство АЛКОТЕСТ 7410+ - престъпление по чл.343, ал.3, б.”б”,предл.1,вр.ал.1, буква „в“, вр.чл.342, ал.1 от НК.

 

Г. Х. – от гр. Ямбол, за това, че през периода м.май 2008 г. – 22.03.2013 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик, управляващ и представляващ „Лесотекс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, опосредено, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 20274,62 лв., представляващи дължим ДДС в размер на 15760,24 лв. /11060 лв. данък и 4700,24 лв. лихва/ и дължим данък по ЗКПО в размер на 4514,38 лв. /3604,51 лв. данък и 909,87 лв. лихва/, като при упражняване на стопанската си дейност, водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите на приходите – ТД на НАП, офис Ямбол, е използвал документи с невярно съдържание – отчетни регистри – дневници за покупките на „Лесотекс” ЕООД – Ямбол, съгласно чл.124, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.113, ал.1, т.1 от ППЗДДС, в които е отразил данъчни фактури по доставки с право на пълен данъчен кредит, без да е налице доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС, като е потвърдил и неистина в подадени декларации, които се изискват по силата на закони и правилник за приложението му – чл.125, ал.1 от ЗДДС и чл.116, ал.1 от ППЗДДС, приспаднал е неследващ се данъчен кредит и потвърдил неистина в подадени годишни данъчни декларации по смисъла на чл.92 от ЗКПО - престъпление по чл.255, ал.4, предл.2, вр.ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК.