10 Юли 2015 г.

ВНЕСЕНИ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ В СЪДА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2015 ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ЯМБОЛ

Сподели

С акт на Окръжна прокуратура - Ямбол през м.юни 2015 г., за извършени от тях престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес, на съд са предадени:

С акт на Окръжна прокуратура - Ямбол през м.юни 2015 г., за извършени от тях престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес, на съд са предадени:

 

О.А. – гражданин на Република Турция, за това, че на 02.04.2015 г., около 11.30 ч., през ГКПП-Лесово, област Ямбол, с товарен автомобил - влекач марка „ДАФ” с прикачено към него полуремарке, пренесъл през границата на страната /от Р.Турция в Р.България/, без знанието и разрешението на митницата, стоки за търговски цели в големи размери – лекарствени продукти различни по вид и количество, на обща стойност 256 082.79 лева - престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК.

 

Л.К. – от с.Джинот, обл.Ямбол, за това, че на 20.03.2015 г., около 22,00 ч., в с.Джинот, област Ямбол, по начин опасен за  живота на мнозина и по особено мъчителен начин за убития, както и с особена жестокост, умишлено е умъртвил Л.Г. - престъпление по чл.116, ал.1, т.3, предл.1, т.6, предл.1, 2 и 3, вр.чл.115 от НК.

 

Д.Ч. - от гр.София,  за това, че на 03.12.2013 г. в с.Тенево, обл.Ямбол, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност /строителни и монтажни работи в земни изкопи/, представляваща източник на повишена опасност, по непредпазливост е причинил смъртта на Ж.А., от гр.Ямбол - престъпление по чл.123, ал.1  от НК.

 

Д.М. - от гр. Провадия, за това, че на 29.04.2013 г., в качеството си на собственик, управляващ и представляващ фирма „А.П.” ЕООД – гр.Ямбол, пред общинска служба „Земеделие” – „Тунджа” – гр.Ямбол е представил неверни сведения към заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2, и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, в приложената към него таблица за идентификация на използваните от фирмата му през 2013 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства, с обща площ от 19,69 ха, за да получи за тях директни плащания по СЕПП в размер на 6100,15 лв. /шест хиляди и сто лева и 15 стотинки/, съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от ЕФГЗ - престъпление по чл. 248а, ал.3, вр.ал.2 от НК.

 

Х.Г. -  от в гр.Ямбол, за това, че на 22.05.2015 г. в гр.Ямбол е отнел чужди движими вещи на обща стойност 71,15лв., от владението на собственика им – Л. П. от гр.Ямбол, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”а” и „б“ от НК.

 

Е.Ш. – гражданин на Р Румъния, за това, че на 01.06.2015 г. на ГКПП „Лесово”, обл. Ямбол, пренесъл през границата на Република България, без знанието и разрешението на митниците, боеприпаси за огнестрелни оръжия - 175 броя патрони - престъпление по  чл.242, ал.1, б.”г”, пр.5 от НК.

 

Р.Х. - гражданин на Руската федерация, за това, че в периода от 15.01.2015 г. до 04.03.2015 г., включително, действайки в условията на продължавано престъпление в обитаваното от него жилище, находящо се в гр.Ямбол, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение общо 178,821 гр. високорискови наркотични вещества, на обща стойност 1160,97 лв., от които разпространил 0,858 гр. на стойност 5,15 лв., като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.354а, ал.2, т.4, вр., ал.1, изр.1, предл.4 и предл.5, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.