21 Април 2016 г.

Внесени прокурорски актове от ОП Ямбол за първото тримесечие на 2016 г. за престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес

Сподели

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 07.01.2016 г. на съд е предаден Д.М.Ч. от гр.София, за това, че на 03.12.2013г. в с.Тенево, обл.Ямбол, ул.”Н.Й.Вапцаров”, в участъка между ревизионна шахта 1 и ревизионна шахта 2 на главен колектор I от обект „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Канализационна мрежа““ към строеж „Канализационна система с ПСОВ“, с.Тенево, община „Тунджа“, като управител и изпълняващ фактически функции на технически ръководител на „********“ЕООД гр.София - подизпълнител на строежа, поради незнание, чрез действия и бездействия спадащи към занятие, в правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, които той не е имал право да упражнява, разпоредил и допуснал на трима от работещите на длъжност „работник строителство“, и 1 работник на длъжност „водопроводчик“, да извършват дейности по строителни и монтажни работи в неукрепен земен изкоп за изграждане на Главен колектор I, в нарушение на нормите регулиращи тяхното извършване, с което е причинил по непредпазливост смъртта на един от работниците, вследствие срутване на земни маси в неукрепения изкоп - престъпление по чл.123, ал.2, пр.1, вр.ал.1, пр.1 от НК.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 07.01.2016 г. на съд е предаден Д.М.Ч. от гр.София, за това, че на 03.12.2013г. в с.Тенево, обл.Ямбол, ул.”Н.Й.Вапцаров”, в участъка между ревизионна шахта 1 и ревизионна шахта 2 на главен колектор I от обект „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Канализационна мрежа““ към строеж „Канализационна система с ПСОВ“, с.Тенево, община „Тунджа“, като управител и изпълняващ фактически функции на технически ръководител на „******“ЕООД гр.София - подизпълнител на строежа, поради незнание, чрез действия и бездействия спадащи към занятие, в правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, които той не е имал право да упражнява, разпоредил и допуснал на трима от работещите на длъжност „работник строителство“, и 1 работник на длъжност „водопроводчик“, да извършват дейности по строителни и монтажни работи в неукрепен земен изкоп за изграждане на Главен колектор I, в нарушение на нормите регулиращи тяхното извършване, с което е причинил по непредпазливост смъртта на един от работниците, вследствие срутване на земни маси в неукрепения изкоп - престъпление по чл.123, ал.2, пр.1, вр.ал.1, пр.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

**************************

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 07.01.2016 г. на съд е предаден Д.В.Б., от гр. Ямбол, за това, че на 20.08.2015 г., около 16.15 ч., на път №5308, км.28+5, до разклона на с. Денница, общ. Болярово, обл. Ямбол, е предложил подкуп – пари в размер на 200 лева /банкнота с номинал 50 лева/ на полицейски орган при ГД „ГП” - МВР, за да не извърши действие по служба – да не му бъде извършена полицейска проверка по смисъла на ЗМВР - престъпление по чл.304а, във вр. чл.304, ал.1 от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 16.02.2016 г., постановена по НОХД № 9/2016 г., Б. е признат за виновен по предявеното му обвинение, като определено и наложено му е наказание „Лишаване от свобода” в размер на 10 месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години. На обв. Б. е наложено наказание „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лв. Постановено е отнемане на предмета на престъплението в полза на държавата. Присъдата на ОС-Ямбол е влязла в сила на 03.03.2016 г.

**************************

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 20.01.2016 г. на съд са предадени Г.А.И. и А.С.А. – двамата от гр. Ямбол, за това, че на 01.09.2015 г. в гр. Ямбол от АТМ /банкомат/ на „Прокредит банк /България/ ЕАД, действайки в съучастие като съизвършители, при условията на продължавано престъпление, на четири пъти са използвали платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „Обединена Българска банка“ АД на Н.К.Ж. от гр. Ямбол и без съгласието на титуляря са изтеглили от банковата му сметка сума в общ размер на 1280 лева – престъпление по чл.249, ал.1,вр.чл.20, ал.2,вр.чл.26, ал.1 от НК, а обв. И. – и за това, че на 01.09.2015 г. в гр. Ямбол е намерил чужди движими вещи на обща стойност 52,00 лв. и в продължение на една седмица до 08.09.2015 г. не е съобщил за тях на собственика им Н.К.Ж. – от гр. Ямбол, или на властта – престъпление по чл.207, ал.1 от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 02.03.2016 г., постановена по НОХД № 27/2016 г., И. и А. са признати за виновни по предявените им обвинения, като на всеки от подсъдимите е определено и наложено наказание „Лишаване от свобода” в размер на 1 година, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години.

Присъдата на Окръжен съд – Ямбол е влязла в сила на 18.3.2016 г.

**************************

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 02.02.2016 г. на съд е предаден К.Й.Ж. - от гр.Бургас, за това, че на 28.06.2015г., около 13,00 часа, по автомагирстрала „Тракия“, на 350 метра преди км.280, при управление на МПС - собствения си лек автомобил марка „Мерцедес 250Д“, е нарушил правилата за движение по пътищата, като е загубил управлението над автомобила и е предизвикал ПТП, с което е причинил по непредпазливост средна телесна повреда на Ф.В.Ж. от гр.Бургас и смъртта на Вл.Кр.Ж. от гр.Бургас - престъпление по чл.343, ал.4, вр.ал.3, буква „б“, вр.ал.1, буква ”в”, вр.чл.342, ал.1 от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 01.03.2016 г., постановена по НОХД № 41/2016 г., Ж. е признат за виновен по предявеното му обвинение, като определено и наложено му е наказание „Лишаване от свобода” в размер на 2 /две/ години, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години. Присъдата на Окръжен съд – Ямбол е обжалвана пред Апелативен съд – Бургас, поради което към настоящия момент не е влязла в сила.

**************************

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 05.02.2016 г., постановено по НОХД № 40/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК е определил на обв. Д.Р.В. – от гр.Ямбол, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 9 (девет) месеца, което да изтърпи в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален режим на изтърпяване „строг“, за това, че действайки при условията на продължавано престъпление, за времето от 01.10.2015 г. до 01.11.2015 г., включително, в гр.Ямбол, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение и е разпространявал високорискови наркотични вещества – метамфетамин и метамфетамин смес с ефедрин/псевдоефедрин и в жилище в същия град, без надлежно разрешително, е произвел и държал високорискови наркотични вещества – метамфетамин и метамфетамин смес с ефедрин/псевдоефедрин и парацетамол, с цел разпространение - престъпление по чл.354а, ал.1, предл.1, предл.4 и предл.5, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Съдебният акт е окончателен.

**************************

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 18.02.2016 г. на съд е предаден АН.С.Й. - от гр.София, за това, че при условията на продължавано престъпление, в периода 04.03.2010 г. до края на месец април 2011 г. в гр.София, като собственик и управител на ЕООД, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 17 860,52 лева дължим данък по ЗДДС, като потвърдил неистина в подадените данъчни декларации и прилежащите им дневници за покупки, подадени в ТД на НАП; не е съхранил счетоводните документи в законоустановения срок; използвайки документи с невярно съдържание, представени като информация пред органите по приходите и приспаднат неследващ се данъчен кредит по тях - престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.4, т.6 и т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

**************************

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 08.02.2016 г. на съд е предаден С.Д.Д. от с. Палаузово, обл. Ямбол, за това, че на 22.08.2014 г. в с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на с. Палаузово, с цел да набави за себе си облага в размер на 2 400 лв. и по този начин да причини вреда в размер на 2 400 лв. на К.Й.Б. от гр. Айтос, е превишил правата си по чл.83, вр.чл.81 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, като извършил нотариално удостоверяване  на подписа на продавача К.Й.Б. в договор за покупко-продажба на МПС, сключен в с. Палаузово, област Ямбол, което не е имал правото да извърши и от това са могли да настъпят немаловажни имуществени вредни последици в размер на 2 400 лв. за К.Й.Б. и немаловажни  неимуществени вредни последици, изразяващи се в увреждане нормалното функциониране на дейността на органите на местно самоуправление, както и в накърняване на техния авторитет и решително разколебаване доверието на гражданите в тези органи – престъпление по чл.282, ал.1 от НК.

И за това, че на 21.08.2014 г. в с. Палаузово, област Ямбол, е съставил неистински частен документ – договор за покупко-продажба на МПС, сключен в с. Палаузово, област Ямбол, на който е предаден вид, че е подписан от К.Й.Б., като продавач,  без действително същият да се е подписал в него, и го употребил в гр. Айтос, като го представил в РУП – Айтос по преписка на РУ на МВР - гр. Айтос, с цел да докаже наличието и съдържанието на правоотношение между К. Б. и С.Д. –  престъпление по чл.309, ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

**************************

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 21.03.2016 г. на съд са предадени А.Е.С. и Ъ.Ш.М. - двамата от с.Духовец, обл.Разград, за това, че на 22.01.2016 г., около 12,35 ч., през ГКПП Лесово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, с л.а. марка „Алфа Ромео“, без надлежно разрешително, са пренесли през границата на страната от Р Турция в Р България високорисково наркотично вещество хероин – 2 пакета с общо нетно тегло 980,97 грама, на обща стойност 88 287,30 лв. - престъпление по чл.242, ал.2, вр.чл.20, ал.2 от НК и за двамата обвиняеми.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.