12 Декември 2015 г.

Внесени прокурорски актове от Окръжна прокуратура - Ямбол за м.октомври и ноември на 2015 г. за престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес

Сподели

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 06.10.2015 г. е предаден на съд Е.И.Е.   – от гр.София, за това, че на 22.04.2015 г. около 21,30 часа на кръстовище между път от с. Стефан Караджово, община Болярово за гр. Ямбол и път за с. Денница, община Болярово, предложил подкуп – пари в размер на 2 000 лв. /100 банкноти с номинал от по 20 лв./ на полицейски орган по смисъла на чл.57, ал.1 от ЗМВР –младши инспектор към РДГП – гр. Кюстендил, ГПУ – Златарево, командирован в РДГП – Елхово, ГПУ – Болярово със Заповед на Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, за да не извърши действие по служба – да пропусне група от 12 бежанци - престъпление по чл. 304а, вр.чл.304, ал.1 от НК.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 06.10.2015 г. е предаден на съд Е.И.Е.   – от гр.София, за това, че на 22.04.2015 г. около 21,30 часа на кръстовище между път от с. Стефан Караджово, община Болярово за гр. Ямбол и път за с. Денница, община Болярово, предложил подкуп – пари в размер на 2 000 лв. /100 банкноти с номинал от по 20 лв./ на полицейски орган по смисъла на чл.57, ал.1 от ЗМВР –младши инспектор към РДГП – гр. Кюстендил, ГПУ – Златарево, командирован в РДГП – Елхово, ГПУ – Болярово със Заповед на Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, за да не извърши действие по служба – да пропусне група от 12 бежанци - престъпление по чл. 304а, вр.чл.304, ал.1 от НК.

С Присъда на Окръжен съд – Ямбол от 04.12.2015 г., постановена по НОХД № 367/2015 г., ХРИСТОВ е признат за виновен по предявеното му обвинение, като определено и наложено му е наказание „Лишаване от свобода” в размер на 3 години, изтърпяването на което е отложено за срок от 5 години. Постановено е отнемане в полза на държавата на предмета на престъплението.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 18.11.2015 г. са предадени на съд Г.Й.Н. и А.Е.А. – двамата от гр.Ямбол, за това, че на 04.07.2015г., около 10.00 часа, до №21 на ул.“Цар Иван Александър“ в гр. Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители са отнели чужди движими вещи – сумата в размер на 22 лева и 10 къса цигари марка „Кент“ 80мм, на стойност 2,30лв., всички на обща стойност 24,30лв., от владението на собственика им с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила – захващане и стискане на пострадалия с ръка отзад за врата, захващане и задържане на дясната ръка на същия в областта на китката и многократно ритане по десния му крак и блъскане с ръце в гърдите, като деянието е осъществено от Н. в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б.“а“ от НК за Н.; престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК – за А.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.