Профил на купувача

Сподели

9 Юни 2021 г.
Доставка на консумативи за копирни машини, принтери и факс- апарати, за нуждите на Окръжна прокуратура - Велико Търново, Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново, Районна прокуратура - Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица, Териториално отделение - Свищов, Териториално отделение - Павликени и Териториално отделение - Елена към Районна прокуратура - Велико Търново