20 Февруари 2024 г.

Годишен доклад 2023 г.

21 Февруари 2023 г.

Годишен доклад 2022 г.

21 Февруари 2022 г.

Годишен доклад 2021

25 Март 2021 г.

Вътрешни правила за провеждане стажа на стажант-юристите в ОП В.Търново

4 Март 2021 г.

Годишен отчетен доклад 2020 г.

8 Август 2018 г.

Регистър за декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от Окръжна прокуратура - гр. В.Търново

5 Януари 2017 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ПРОКУРОРСКИТЕ ПОМОЩНИЦИ

12 Ноември 2014 г.

Информация м.10.2014

16 Юни 2014 г.

Информация месец май 2014 г.

28 Април 2014 г.

Анализ на дейността на ОП за 2013 г.