Прием на граждани

График за прием на граждани

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16 тел. 062/600 548 е-mail: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2020г.

януари

16.01.2020 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2020г.

февруари

20.02.2020 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2020 г.

март

19.03.2020 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2020г.

април

23.04.2020 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2020 г.

май

21.05.2020 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2020г.

юни

25.06.2020 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

 

В периода от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г. по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали. 

ГРАФИК

за прием на граждани от и.ф. Административен ръководител - Окръжен прокурор на ОП В.Търново

11.09.2019 г. - 09:00 - 11:30 ч.

09.10.2019 г. - 09:00 - 11:30 ч.

06.11.2019 г. - 09:00 - 11:30 ч.

11.12.2019 г. - 09:00 - 11:30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

     В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г., по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали

Г Р А Ф И К

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЛИ ОТ НЕГОВ ЗАМЕСТНИК В СГРАДА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №16, ет. 3, КАБИНЕТ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

 

ДАТА

ОТ - ДО

17.01.2019 г.

09.00 часа – 12.00 часа

07.02.2019 г.

09.00 часа – 12.00 часа

07.03.2019 г.

09.00 часа – 12.00 часа

04.04.2019 г.

09.00 часа – 12.00 часа

09.05.2019 г.

09.00 часа – 12.00 часа

06.06.2019 г.

09.00 часа – 12.00 часа

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-ВЕЛИКО ТЪРНОВО В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

Дата

Място на приема

Приемно време

17.01.2019 г.

Районна прокуратура – Велико Търново

13.00 ч. – 16.00 ч.

24.01.2019 г.

Районна прокуратура – Горна Оряховица

13.00 ч. – 16.00 ч.

31.01.2019 г.

Районна прокуратура – Свищов

09.00 ч. – 12.00 ч.

31.01.2019 г.

Районна прокуратура – Павликени

13.00 ч. – 16.00 ч.

24.01.2019 г.

Районна прокуратура – Елена

09.00 ч. – 12.00 ч.

07.03.2019 г.

Районна прокуратура – Велико Търново

13.00 ч. – 16.00 ч.

14.03.2019 г.

Районна прокуратура – Горна Оряховица

13.00 ч. – 16.00 ч.

28.03.2019 г.

Районна прокуратура – Свищов

09.00 ч. – 12.00 ч.

28.03.2019 г.

Районна прокуратура – Павликени

13.00 ч. – 16.00 ч.

14.03.2019 г.

Районна прокуратура – Елена

09.00 ч. – 12.00 ч.

09.05.2019 г.

Районна прокуратура – Велико Търново

13.00 ч. – 16.00 ч.

16.05.2019 г.

Районна прокуратура – Горна Оряховица

13.00 ч. – 16.00 ч.

23.05.2019 г.

Районна прокуратура – Свищов

09.00 ч. – 12.00 ч.

23.05.2019 г.

Районна прокуратура – Павликени

13.00 ч. – 16.00 ч.

16.05.2019 г.

Районна прокуратура – Елена

09.00 ч. – 12.00 ч.

 

Телефонни номера и адреси за връзка

Телефонни номера и електронни адреси за връзка с Окръжна прокуратура В.Търново и съответните Районни прокуратури от Великотърновски съдебен окръг

Окръжна прокуратура - Велико Търново

-    тел. деловодство: 062/600 548;

-    факс: 062/ 63 78 52;

-    електронен адрес: o[email protected]

Районна прокуратура - Велико Търново

-      тел. /факс деловодство: 062/600 782;

-      тел. на Административен ръководител на ВТРП: 062/655 278;

-      електронни адреси:

- е-mail на ВТРП: [email protected];

- е-mail на Административен ръководител на ВТРП: [email protected];

Районна прокуратура – Горна Оряховица

-      тел. за контакт: 0618/6-06-30;

-     електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура - Свищов

-      тел. за контакт: 0631/ 60 310;

-      електронни адреси:

- е-mail на РП-Свищов: [email protected];

- е-mail на Административен ръководител на РП-Свищов: [email protected]

Районна прокуратура - Павликени

-    тел. за контакт: 0610/5-31-97;

-    електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура – Елена

-      тел./ факс деловодство: 06151/61 94;

-      електронен адрес: [email protected]

 

Правила за прием на граждани в ПРБ

Заповед прием на граждани в ОП В.Търново

Заповед график за прием на граждани в ОП В.Търново