ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16 тел. 062/600 548 е-mail: [email protected]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

януари

10.01.2024 г.

24.01.2024 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2024 г.

февруари

07.02.2024 г.

21.02.2024 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2024 г.

март

07.03.2024 г.

21.03.2024 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2024 г.

април

11.04.2024 г.

25.04.2024 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2024 г.

май

16.05.2024 г.

30.05.2024 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

2024 г.

юни

13.06.2024 г.

27.06.2024 г.

 

в кабинета на административния ръководител

09.00 ч. – 12.00 ч.

 

 Гражданите могат да заявят предварително включване в графика за определения приемен ден на телефон 062/600 548 или на е-mail: [email protected] 

По време на приема не се дават правни консултации,, съгласно чл.213 от Закона за съдебната власт.

Прием на граждани в изнесени приемни, по седалища, в Съдебния район на Районна прокуратура гр. Велико Търново:

 

 

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ КЪМ ВТРП

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

ЮНИ

31.05.2024 г.

Районна прокуратура

гр. Велико Търново

 

09.00 ч. – 12.00 ч.

07.06.2024 г.

ТО– Горна Оряховица

към Районна прокуратура

гр. Велико Търново

 

09.00 ч. – 12.00 ч.

 

 

14.06.2024 г.

ТО– Свищов

към Районна прокуратура

гр. Велико Търново

09.00 ч. – 12.00 ч.

21.06.2024 г.

ТО– Павликени

към Районна прокуратура

гр. Велико Търново

09.00 ч. – 12.00 ч.

28.06.2024 Г.

ТО– Елена

към Районна прокуратура

гр. Велико Търново

09.00 ч. – 12.00 ч.

 

Телефонни номера и адреси за връзка

Телефонни номера и електронни адреси за връзка с Окръжна прокуратура В.Търново и съответните Районни прокуратури от Великотърновски съдебен окръг

Окръжна прокуратура - Велико Търново

-    тел. деловодство: 062/600 548;

-    факс: 062/ 63 78 52;

-    електронен адрес: o[email protected]

Районна прокуратура - Велико Търново

-      тел. /факс деловодство: 062/600 782;

-      тел. на Административен ръководител на ВТРП: 062/655 278;

-      електронни адреси:

- е-mail на ВТРП: [email protected];

- е-mail на Административен ръководител на ВТРП: [email protected];

Районна прокуратура – Горна Оряховица

-      тел. за контакт: 0618/6-06-30;

-     електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура - Свищов

-      тел. за контакт: 0631/ 60 310;

-      електронни адреси:

- е-mail на РП-Свищов: [email protected];

- е-mail на Административен ръководител на РП-Свищов: [email protected]

Районна прокуратура - Павликени

-    тел. за контакт: 0610/5-31-97;

-    електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура – Елена

-      тел./ факс деловодство: 06151/61 94;

-      електронен адрес: [email protected]

 

Правила за прием на граждани в ПРБ