Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
А-227/23 28.04.2023 Виктория Гайдарова Съдебен статистик Виктория_Иванова_Гайдарова-202304281058-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf