2023

Окръжна прокуратура - Велико Търново

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
А-227/23 28.04.2023 Виктория Гайдарова Съдебен статистик Виктория_Иванова_Гайдарова-202304281058-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf