Информационен център за работа с граждани

Работно време от 08.30 до 17.00 часа 5000 Велико Търново, ул. "Васил Левски" №16 тел.: 062/600 548 факс: 062/637 852 e-mail: [email protected] Банкови сметки на ОП В.Търново: BIC: BPBIBGSF - Юробанк България АД IBAN за държавни такси и други приходи: BG55BPBI79313126375401 IBAN за депозити и гаранции: BG42BPBI79313345651701

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Велико Търново: Илиян Благоев 5000 В.Търново, ул. "Васил Левски" №16 тел.: 062/655 378; 0882887421 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.