Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
А-1802/18 16.07.2018 Румен Трайков Куриер Декларация
А-1551/18 25.06.2018 Маргарита Костадинова Съдебен деловодител Декларация
А-1799/18 16.07.2018 Марияна Русева Старши специалист КИ Декларация
А-1798/18 16.07.2018 Мариянка Радоева Пазач Декларация
А-1561/18 25.06.2018 Мая Йорданова Съдебен администратор Декларация
А-1797/18 16.07.2018 Мая Пенева Прокурорски помощник Декларация
А-1800/18 16.07.2018 Ния Асенова Призовкар Декларация
А-1801/18 16.07.2018 Петя Маринова Прокурорски помощник Декларация
А-1562/18 25.06.2018 Пламен Павлов Съдебен деловодител Декларация
А-1558/18 25.06.2018 Красимир Скобов Системен администратор Декларация
А-1803/18 16.07.2018 Румяна Бакалова Главен счетоводител Декларация
А-1804/18 16.07.2018 Снежана Серафимова Главен счетоводител Декларация
А-1563/18 25.06.2018 Стела Кирякова Съдебен деловодител Декларация
А-1553/18 25.06.2018 Стилиян Милков Системен администратор Декларация
А-1626/18 28.06.2018 Таня Митева Административен секретар Декларация
А-1548/18 25.06.2018 Христина Табакова Завеждащ служба "Деловодство" Декларация
А-1805/18 16.07.2018 Цветанка Колева Чистач Декларация
А-1549/18 25.06.2018 Анжела Цокова Съдебен архивар Декларация
А-1796/18 16.07.2018 Илияна Христова Съдебен статистик Декларация
А-1550/18 25.06.2018 Илияна Рашкова Завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив" Декларация
А-1552/18 25.06.2018 Иванка Ватева Съдебен деловодител Декларация
А-1795/18 16.07.2018 Иван Иванов Шофьор-призовкар Декларация
А-1794/18 16.07.2018 Емилия Петрова Призовкар Декларация
А-1564/18 25.06.2018 Елка Минкова Съдебен секретар Декларация
А-1793/18 16.07.2018 Драгомир Ганчев Шофьор-призовкар Декларация
А-1792/18 16.07.2018 Десислава Дойнова-Райнова Съдебен деловодител Декларация
А-1625/18 28.06.2018 Десислава Алексиева Съдебен деловодител Декларация
А-1602/18 26.06.2018 Даниела Данкова Младши специалист - КИ Декларация
А-1791/18 16.07.2018 Галина Гетова-Балакева Прокурорски помощник Декларация
А-1806/18 16.07.2018 Верка Илчева Съдебен деловодител Декларация
А-1560/18 25.06.2018 Ваня Цветкова Съдебен секретар Декларация
А-1651/18 02.07.2018 Валентина Занева Съдебен секретар Декларация
А-1635/18 28.06.2018 Валентин Цоков Домакин Декларация
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
А-1394/18 07.06.2018 Красимир Скобов Системен администратор Декларация
А-1389/18 07.06.2018 Христина Табакова Завеждащ служба "Деловодство" Декларация
А-1397/18 07.06.2018 Таня Митева Административен секретар Декларация
А-1393/18 07.06.2018 Стилиян Милков Системен администратор Декларация
А-1391/18 07.06.2018 Стела Кирякова Съдебен деловодител Декларация
А-1399/18 07.06.2018 Снежана Серафимова Главен счетоводител Декларация
А-1401/18 07.06.2018 Румяна Бакалова Главен счетоводител Декларация
А-1392/18 07.06.2018 Пламен Павлов Съдебен деловодител Декларация
А-1385/18 07.06.2018 Петя Маринова Прокурорски помощник Декларация
А-1407/18 07.06.2018 Ния Асенова Призовкар Декларация
А-1386/18 07.06.2018 Мая Пенева Прокурорски помощник Декларация
А-1404/18 07.06.2018 Мая Йорданова Съдебен администратор Декларация
А-1406/18 07.06.2018 Марияна Русева Старши специалист КИ Декларация
А-1383/18 07.06.2018 Маргарита Костадинова Съдебен деловодител Декларация
А-1400/18 07.06.2018 Анжела Цокова Съдебен архивар Декларация
А-1390/18 07.06.2018 Илияна Христова Съдебен статистик Декларация
А-1402/18 07.06.2018 Илияна Рашкова Завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив" Декларация
А-1387/18 07.06.2018 Иванка Ватева Съдебен деловодител Декларация
А-1380/18 07.06.2018 Емилия Петрова Призовкар Декларация
А-1405/18 07.06.2018 Елка Минкова Съдебен секретар Декларация
А-1395/18 07.06.2018 Десислава Дойнова-Райнова Съдебен деловодител Декларация
А-1396/18 07.06.2018 Десислава Алексиева Съдебен деловодител Декларация
А-1382/18 07.06.2018 Даниела Данкова Младши специалист - КИ Декларация
А-1381/18 07.06.2018 Галина Гетова-Балакева Прокурорски помощник Декларация
А-1384/18 07.06.2018 Верка Илчева Съдебен деловодител Декларация
А-1398/18 07.06.2018 Ваня Цветкова Съдебен секретар Декларация
А-1388/18 07.06.2018 Валентина Занева Съдебен секретар Декларация
А-1403/18 07.06.2018 Валентин Цоков Домакин Декларация