Прием на граждани

Съобщение

Заповед №102/2020г.

Година Месец Дата Място на приема Приемно врема
2020

Януари

30.01.2020 г. В обособеното помещение за прием на граждани на Окръжна прокуратура - Видин 14:00 - 15:00 часа
2020 Февруари 27.02.2020 г. В обособеното помещение за прием на граждани на Окръжна прокуратура - Видин 14:00 - 15:00 часа
2020 Марш 26.03.2020 г. В обособеното помещение за прием на граждани на Окръжна прокуратура - Видин 14:00 - 15:00 часа
2020 Април 30.04.2020 г. В обособеното помещение за прием на граждани на Окръжна прокуратура - Видин 14:00 - 15:00 часа
2020 Май 28.05.2020 г. В обособеното помещение за прием на граждани на Окръжна прокуратура - Видин 14:00 - 15:00 часа
2020 Юни

25.06.2020 г.

В обособеното помещение за прием на граждани на Окръжна прокуратура - Видин 14:00 - 15:00 часа

Заповед №455 на Административния ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Видин

Изнесени приемни в прокуратура Дата Приемно време Място
ОП - Видин 15.06.2020 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

В приемната на ОП-Видин и РП-Видин

гр. Видин, ул. "Дунавска" №14

Заповед №1186 на Апелативния прокурор