Информация за граждани

Деловодство на Окръжно прокуратура Видин

Работно време с граждани: от 09:00 до 17:00

В рамките на работното време деловодствата на Окръжна прокуратура - Видин и Районна прокуратура - Видин, осъществяват контакти с гражданите, като представят на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощените от тях лица информация.