Доставка на столове, офис мебели, метални шкафове е стелажи за нуждите на Окръжна прокуратура - Видин

 

Публична покана. (публикувана 11.08.2015г.)

 

Връзка към сайта на АОП.

Линк към поканата

 

Приложения към публична покана.

 

Протокол от заседание на комисията

 

Договор с приложения

 

Информация