Заместник окръжен прокурор Владислав Влашев

служебен телефон: 094 601 057

електронен адрес: [email protected]