Окръжен прокурор Ваня Ненкова 094601050
Зам.окръжен прокурор Кирил Кирилов 094601053
Зам.окръжен прокурор и говорител на ОП-Видин Владислав Влашев 094601057
Завеждащ на Окръжен следствен отдел към ОП-Видин Ваня Владова  
094680 614