Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Административен ръководител Телефон Факс e-mail
ОП Видин 3700 гр. Видин, ул. Дунавска №14 Ваня Ненкова 094 601 050 094 601  067 [email protected]
РП Видин 3700 гр. Видин, ул. Дунавска №14 Илияна Целова 094 601 068 094 600  424 [email protected]