2021

Окръжна прокуратура - Видин

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 19.04.2021 Ева Върбанова Домакин Декларация Пролетка Славчева.pdf