Информация за реда за вътрешно подаване на сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Ред за вътрешно подаване на сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН в ОП Видин

 

Формуляр за регистриране на сигнал