Формуляри и образци

Образци на документи

Заявление за издаване на удостоверение

Вътрешни правила за издаване на удостоверения / 26.4 KB


За издаването на удостоверение се заплаща такса от 2 (два) лева, която се превеждат по банков път на следната банкова сметка:
IBАN BG28UBBS80023106038403
Обединена Българска Банка