Формуляри и образци

Образци на документи

Заповед №360 от 12.09.2022 година

Приложение - 1

Приложение - 3

Вътрешни правила за издаване на удостоверения


За издаването на удостоверение се заплаща такса от 2 (два) лева, която се превеждат по банков път на следната банкова сметка:
IBАN BG28UBBS80023106038403
Обединена Българска Банка