2023

Окръжна прокуратура - Видин

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.01.2023 Пролетка Славчева Съдебен секретар Декларция Пролетка Славчева.jpg
2 17.01.2023 Маринела Благоева Съдебен статистик Декларция Маринела Благоева.jpg
3 17.01.2023 Ева Върбанова Домакин Декларция Ева Върбанова.jpg

Окръжна прокуратура - Видин

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2023 Маринела Благоева Съдебен статистик Декларация Маринела Благоева.pdf
2 31.01.2023 Пролетка Славчева Съдебен секретар Декларация Пролетка Славчева.pdf