Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 17.01.2023 Пролетка Славчева Съдебен секретар Декларция Пролетка Славчева.jpg
2 17.01.2023 Маринела Благоева Съдебен статистик Декларция Маринела Благоева.jpg
3 15.11.2023 Ева Върбанова Домакин Ева Върбанова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2023 Маринела Благоева Съдебен статистик Декларация Маринела Благоева.pdf
2 31.01.2023 Пролетка Славчева Съдебен секретар Декларация Пролетка Славчева.pdf