За издаването на Удостоверения от ОП-Видин лицата заплащат държавна такса в размер на 2 лева чрез ПОС-устройство на място при подаване на искането или по транзитна сметка на Окръжна прокуратура - гр. Видин както следва:

Транзитна сметка за такси, в лева:

IBАN BG28UBBS80023106038403
BIC: UBBSBGSF

"Обединена българска банка" АД

Набирателна сметка за ГАРАНЦИИ по досъдебните производства в лева:

IBАN BG28UBBS80023300251610
BIC: UBBSBGSF

"Обединена българска банка" АД