Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.01.2022 Маринела Благоева Съдебен статистик Декларация Христина Любенова.pdf
2 07.04.2022 Светлана Велкова Главен Счетоводител Декларация Светлана Велкова.pdf
3 17.06.2022 Снежана Герасимова Служител по сигурността на информацията Декларация Снежана Герасимова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 21.04.2022 Светлана Велкова Главен Счетоводител Декларация Светлана Велкова.pdf
2 17.06.2022 Снежана Герасимова Служител по сигурността на информацията