Информационен център за работа с граждани

3700 Видин, ул. "Дунавска" №14 тел. деловодство: 094/601 059 ; факс: 094/601 067 e-mail: [email protected]
 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.