Мерки на ОП-Видин, относно "COVID-19" (Coronavirus Disease)

Призоваваме гражданите за съдействие, проява на здрав разум и разбиране, за да противодействаме на заразата.

Нека бъдем отговорни граждани!

Заповед №117/2020

Важно съобщение

Заповед №102/2020г.