В съдебният район на Окръжна прокуратура – Видин се включват всички населени места и прилежащите им землища, включени в териториалия обхват на Област Видин.

На Окръжна прокуратура – Видин са подсъдни всички престъпления извършени и довършени на територията на Област Видин.