Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 04.06.2024 Надя Николова Съдебен секретар Декларация несъвместимост НН.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 04.06.2024 Надя Николова Съдебен секретар Декларация по чл.49 ал.1 т.2 НН.pdf