20 Ноември 2014 г.

Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив

Сподели

Информация за периодични плащания през м.11.2014г. по Договор № 005/15.09.2014г. с „Диалог-Плос” ООД – „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив“

 

Вид документ Номер документ дата на документ Сойност с ДДС Дата на плащане Основание за плащане
фактура № 0000002580 29.9.2014 128,68 14.10.2014 чл.4 от Условията на договора
фактура № 0000002632 29.9.2014 959,28 14.10.2014 чл.4 от Условията на договора
      1087,96    

 

 

 


Срок на валидност на поканата до 25.08.2014 г.
Срок за представяна на офертите 16:00 часа на 29.08.2014 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 08.09.2014 г. от 14:00 часа в гр.Пловдив, пл."Съединение" №3, етаж 2, Заседателна зала

Тръжна документация