Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ от съдебни служители в ОП Пловдив

№ по ред Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Атанаска Иванова Съдебен деловодител 28.05.2018 Декларация
2 Нина Димитрова Съдебен деловодител 29.05.2018 Декларация
3 Виолета Бановска Съдебен деловодител 29.05.2018 Декларация
4 Елена Петкова Съдебен деловодител 30.05.2018 Декларация
5 Виолета Кодукова Съдебен деловодител 30.05.2018 Декларация
6 Анета Пейчева Завеждащ служба 30.05.2018 Декларация
7 Ваня Панчева Съдебен секретар 30.05.2018 Декларация
8 Снежана Василева Съдебен секретар 30.05.2018 Декларация
9 Петя Месробович Съдебен секретар 30.05.2018 Декларация
10 Николета Месробович Съдебен секретар 30.05.2018 Декларация
11 Мила Папазова Съдебен деловодител 31.05.2018 Декларация
12 Христина Узунова Съдебен деловодител 31.05.2018 Декларация
13 Красимира Тилева Системен администратор 31.05.2018 Декларация
14 Аника Димова Съдебен деловодител 31.05.2018 Декларация
15 Ваня Руменова Съдебен деловодител 31.05.2018 Декларация
16 Диана Желева Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
17 Мариета Никулкина Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
18 Нонка Ножарова Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
19 Яна Янева Съдебен деловодител 01.06.2018 Декларация
20 Нина Димитрова Съдебен секретар 01.06.2018 Декларация
21 Мария Йорданова Съдебен деловодител 04.06.2018 Декларация
22 Ангел Геранов Системен администратор 04.06.2018 Декларация
23 Запрянка Георгиева Съдебен секретар 04.06.2018 Декларация
24 Тотка Чепишева Съдебен секретар 04.06.2018 Декларация
25 Елица Петкова Съдебен деловодител 04.06.2018 Декларация
26 Елеонора Минчева Съдебен архивар 04.06.2018 Декларация
27 Спаска Димитрова Съдебен администратор 05.06.2018 Декларация
28 Димана Стоицова Съдебен деловодител 05.06.2018 Декларация
29 Анелия Ангелова Прокурорски помощник 05.06.2018 Декларация
30 Росен Хаджиев Съдебен деловодител 05.06.2018 Декларация
31 Мария Попова Съдебен секретар 06.06.2018 Декларация
32 Таня Николаева Административен секретар 06.06.2018 Декларация
33 София Димитрова-Инджова Прокурорски помощник 06.06.2018 Декларация
34 Любка Герджикова Прокурорски помощник 06.06.2018 Декларация
35 Анета Въчкова Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
36 Боряна Тодорова Завеждащ служба 06.06.2018 Декларация
37 Диана Давчева Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
38 Красимира Христакиева Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
39 Лилия Павлова Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
40 Маргарита Петрова Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
41 Мария Петкова Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
42 Надка Душкова Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
43 Панайот Панайотов Призовкар 06.06.2018 Декларация
44 Пенка Маринова Съдебен деловодител 06.06.2018 Декларация
45 Пенка Попова Системен администратор 06.06.2018 Декларация
46 Йонка Попова Главен счетоводител 07.06.2018 Декларация
47 Мария Сотирова Старши специалист - счетоводител 14.08.2018 Декларация
48 Павел Колев Главен специалист - СУСИ 14.08.2018 Декларация
49 Милка Янчева Главен специалист - счетоводител 03.08.2018 Декларация
50 Таня Георгиева Главен специалист - административна дейност 03.08.2018 Декларация
51 Любляна Павлова Съдебен секретар 19.09.2018 Декларация
52 Анелия Ангелова Прокурорски помощник 01.11.2018 Декларация
53 Любляна Павлова Съдебен секретар 20.11.2018 Декларация
54 Величка Митева Съдебен деловодител 04.01.2018 Декларация
55 Марина Иванова Прокурорски помощник 25.01.2019 Декларация
56 Йорданка Туджарова Съдебен секретар 07.10.2019 Декларация
57 Десислава Митева Съдебен деловодител 07.01.2020 Декларация
58 Станимира Панайотова Съдебен деловодител 13.01.2020 Декларация
59 Петя Гавазова Експерт, обществени поръчки 05.05.2020 Декларация
60 Кичка Петкова Главен специалист - СУСИ 15.06.2020 Декларация
61 Мариянка Велева Старши специалист - счетоводител 14.01.2021 Декларация
62 Никола Радев Прокуроски помощник 24.03.2021 Декларация
63 Виолета Терзиева Съдебен секретар 23.04.2021 Декларация
64 Ева Бакова Съдебен деловодител 18.05.2021 Декларация
65 Румен Спасов Системен администратор 21.06.2021 Декларация
66 Надя Петрова-Арабова Системен администратор 12.07.2021 Декларация
67 Гинка Терзиева Съдебен секретар 11.08.2021 Декларация
68 Иван Иливанов Системен администратор 11.05.2022 Декларация
69 Диана Божикова Съдебен деловодител 12.01.2023 Декларация
70 Светлан Димитров Младши специалист - домакин 08.02.2023 Декларация
71 Юлиян Станчев Системен администратор 26.10.2023 Декларация
72 Мария Пакова Старши специалист - счетоводител 09.05.2024 Декларация
73 Лозка Кацарска Главен специалист - счетоводител 05.06.2024 Декларация
74 Цвета Василева Съдебен секретар 27.06.2024 Декларация