Кариери

Сподели

7 Май 2019 г.
КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, място на работа – Апелативен район Пловдив.