Профил на купувача

Сподели

25 Ноември 2019 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на нетна енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура - гр. Пловдив"
14 Ноември 2018 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на нетна енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура гр. Пловдив"