Информация за условията и реда за подаване на сигнали в ОП Пловдив по ЗЗЛПСПОИН