Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работно време от 08.30 часа до 17.00 без прекъсване 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет.7 тел. деловодство: 032/600 406 тел. окръжен прокурор: 032/600 403 факс: 032/638 236 e-mail: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Пловдив: Прокурор Галина Андреева-Минчева сл. тел.: 032/600 434 моб. тел.:0882 887 414

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.