Регистър на подадените декларации по чл.340а ал.2 ЗСВ във вр. с чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ от съдебни служители в ОП Пловдив

№ по ред Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Ангел Геранов Системен администратор 22.06.2018 Декларация
2 Ангел Николов Шофьор-призовкар 22.06.2018 Декларация
3 Анета Пейчева Завеждащ служба 22.06.2018 Декларация
4 Анета Въчкова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
5 Атанаска Иванова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
6 Бонка Димитрова Куриер 22.06.2018 Декларация
7 Виолета Кодукова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
8 Елена Петкова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
9 Елица Петкова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
10 Иванка Дечева Куриер 22.06.2018 Декларация
11 Йонка Попова Главен счетоводител 22.06.2018 Декларация
12 Красимира Тилева Системен администратор 22.06.2018 Декларация
13 Красимира Христакиева Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
14 Лилия Павлова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
15 Линка Проданова Чистач 22.06.2018 Декларация
16 Любка Герджикова Прокурорски помощник 22.06.2018 Декларация
17 Маргарита Петрова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
18 Мария Йорданова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
19 Мария Петкова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
20 Мария Сотирова Старши специалист - счетоводител 22.06.2018 Декларация
21 Милка Янчева Главен специалист - счетоводител 22.06.2018 Декларация
22 Мишо Байнов Работник, поддръжка сгради 22.06.2018 Декларация
23 Николета Месробович Съдебен секретар 22.06.2018 Декларация
24 Нина Димитрова Съдебен секретар 22.06.2018 Декларация
25 Нонка Ножарова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
26 Пенка Маринова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
27 Светла Алексиева Чистач 22.06.2018 Декларация
28 Снежана Василева Съдебен секретар 22.06.2018 Декларация
29 Спаска Димитрова Съдебен администратор 22.06.2018 Декларация
30 Таня Георгиева Главен специалист - административна дейност 22.06.2018 Декларация
31 Тотка Чепишева Съдебен секретар 22.06.2018 Декларация
32 Христина Узунова Съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация
33 Янка Балабанова Чистач 22.06.2018 Декларация
34 Анелия Ангелова Прокурорски помощник 25.06.2018 Декларация
35 Боряна Тодорова Завеждащ служба 25.06.2018 Декларация
36 Ваня Руменова Съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация
37 Виолета Бановска Съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация
38 Константин Анчев Шофьор-призовкар 25.06.2018 Декларация
39 Нина Димитрова Съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация
40 Панайот Панайотов Призовкар 25.06.2018 Декларация
41 София Инджова Прокурорски помощник 25.06.2018 Декларация
42 Стайко Марински Шофьор-призовкар 25.06.2018 Декларация
43 Таня Николаева Административен секретар 25.06.2018 Декларация
44 Яна Янева Съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация
45 Диана Желева Съдебен деловодител 26.06.2018 Декларация
46 Димана Стоицова Съдебен деловодител 26.06.2018 Декларация
47 Елеонора Минчева Съдебен архивар 26.06.2018 Декларация
48 Живко Рашев Шофьор-призовкар 26.06.2018 Декларация
49 Марийка Неделчева Чистач 26.06.2018 Декларация
50 Надка Душкова Съдебен деловодител 26.06.2018 Декларация
51 Павел Колев Главен специалист - СУСИ 26.06.2018 Декларация
52 Пенка Попова Системен администратор 26.06.2018 Декларация
53 Петя Месробович Съдебен секретар 26.06.2018 Декларация
54 Ваня Панчева Съдебен секретар 27.06.2018 Декларация
55 Диана Давчева Съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация
56 Мариета Никулкина Съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация
57 Росен Хаджиев Съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация
58 Христо Попов Шофьор-призовкар 27.06.2018 Декларация
59 Атанас Мутавски Шофьор-призовкар 28.06.2018 Декларация
60 Аника Димова Съдебен деловодител 02.07.2018 Декларация
61 Запрянка Георгиева Съдебен секретар 04.07.2018 Декларация
62 Мила Папазова Съдебен деловодител 04.07.2018 Декларация
63 Мария Попова Съдебен секретар 04.07.2018 Декларация
64 Любляна Павлова Съдебен секретар 22.08.2018 Декларация
65 Пенка Кехайова Чистач 12.06.2019 Деклаация
66 Йорданка Тунджарова Съдебен секретар 10.09.2019 Декларация
67 Десислава Митева Съдебен деловодител 23.12.2019 Декларация
68 Станимира Панайотова Съдебен деловодител 30.12.2019 Декларация
69 Петя Гавазова Експерт, обществени поръчки 13.04.2020 Декларация
70 Кичка Петкова Главен специалист - СУСИ 01.06.2020 Декларация
71 Мариянка Велева Старши специалист - счетоводител 11.01.2021 Декларация
72 Станка Койрукова Чистач 23.02.2021 Декларация
73 Никола Радев Прокурорски помощник 05.03.2021 Декларация
74 Тодор Босев Работник, поддръжка сгради 01.04.2021 Декларация
75 Виолета Терзиева Съдебен секретар 12.04.2021 Декларация
76 Ева Бакова Съдебен деловодител 23.04.2021 Декларация
77 Румен Спасов Системен администратор 07.06.2021 Декларация
78 Надя Арабова Системен администратор 01.07.2021 Декларация
79 Смиляна Костадинова Чистач 12.07.2021 Декларация
80 Гинка Терзиева Съдебен секретар 03.08.2021 Декларация
81 Иван Иливанов Системен администратор 18.04.2022 Декларация
82 Диана Божикова Съдебен деловодител 04.01.2023 Декларация
83 Светлан Димитров Младши специалист - домакин 26.01.2023 Декларация
84 Здравка Арабаджиева Чистач 21.06.2023 Декларация
85 Юлиян Станчев Системен администратор 25.09.2023 Декларация
86 Пламена Дойчева Съдебен деловодител 02.10.2023 Декларация
87 Даньо Драгнев Работник, поддръжка сгради 02.01.2024 Декларация
88 Мария Пакова Старши специалист - счетоводител 31.01.2024 Декларация
89 Лозка Кацарска Главен специалист - счетоводител 29.04.2024 Декларация
90 Цвета Василева Съдебен секретар 05.06.2024 Декларация