Регистър на подадените декларации по чл.340а ал.2 ЗСВ във вр. с чл.35 ал.1 т.1 ЗПКОНПИ от съдебни служители в ОП Пловдив

№  по ред Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация
1 Ангел Геранов системен администратор  22.06.2018 Декларация 
2 Ангел Николов Шофьор-призовкар 22.06.2018 Декларация 
3 Анета Пейчева завеждащ служба 22.06.2018 Декларация 
4 Анета Въчкова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
5 Атанаска Иванова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
6 Бонка Димитрова  куриер 22.06.2018 Декларация 
7 Виолета Кодукова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
8 Елена Петкова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
9 Елица Петкова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
10 Иванка Дечева  куриер 22.06.2018 Декларация 
11 Йонка Попова главен счетоводител 22.06.2018 Декларация 
12 Красимира Тилева системен администратор  22.06.2018 Декларация 
13 Красимира Христакиева съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
14 Лилия Павлова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
15 Линка Проданова чистач 22.06.2018 Декларация 
16 Любка Герджикова  прокурорски помощник 22.06.2018 Декларация 
17 Маргарита Петрова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
18 Мария Йорданова  съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
19 Мария Петкова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
20 Мария Сотирова старши специалист-счетоводител 22.06.2018 Декларация 
21 Милка Янчева главен специалист-счетоводител 22.06.2018 Декларация 
22 Мишо Байнов Работник, поддръжка сгради 22.06.2018 Декларация 
23 Николета Месробович съдебен секретар 22.06.2018 Декларация 
24 Нина Димитрова  съдебен секретар 22.06.2018 Декларация 
25 Нонка Ножарова  съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
26 Пенка Маринова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
27 Светла Алексиева чистач 22.06.2018 Декларация 
28 Снежана Василева съдебен секретар 22.06.2018 Декларация 
29 Спаска Димитрова съдебен администратор 22.06.2018 Декларация 
30 Таня Георгиева Главен специалист-административна дейност 22.06.2018 Декларация 
31 Тотка Чепишева съдебен секретар 22.06.2018 Декларация 
32 Христина Узунова съдебен деловодител 22.06.2018 Декларация 
33 Янка Балабанова чистач 22.06.2018 Декларация 
34 Анелия Ангелова  прокурорски помощник 25.06.2018 Декларация 
35 Боряна Тодорова завеждащ служба 25.06.2018 Декларация 
36 Ваня Руменова съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация 
37 Виолета Бановска съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация 
38 Константин Анчев Шофьор-призовкар 25.06.2018 Декларация 
39 Нина Димитрова съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация 
40 Панайот Панайотов призовкар 25.06.2018 Декларация 
41 София Инджова прокурорски помощник 25.06.2018 Декларация 
42 Стайко Марински Шофьор-призовкар 25.06.2018 Декларация 
43 Таня Николаева административен секретар 25.06.2018 Декларация 
44 Яна Янева съдебен деловодител 25.06.2018 Декларация 
45 Диана Желева съдебен деловодител 26.06.2018 Декларация 
46 Димана Стоицова съдебен деловодител 26.06.2018 Декларация 
47 Елеонора Минчева съдебен архивар 26.06.2018 Декларация 
48 Живко Рашев Шофьор-призовкар 26.06.2018 Декларация 
49 Марийка Неделчева чистач 26.06.2018 Декларация 
50 Надка Душкова съдебен деловодител 26.06.2018 Декларация 
51 Павел Колев Главен специалист-СУСИ 26.06.2018  Декларация
52 Пенка Попова системен администратор  26.06.2018 Декларация 
53 Петя Месробович  съдебен секретар 26.06.2018 Декларация 
54 Ваня Панчева съдебен секретар 27.06.2018 Декларация 
55 Диана Давчева  съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация 
56 Мариета Никулкина  съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация 
57 Росен Хаджиев съдебен деловодител 27.06.2018 Декларация 
58 Христо Попов Шофьор-призовкар 27.06.2018 Декларация 
59 Атанас Мутавски Шофьор-призовкар 28.06.2018 Декларация 
60 Аника Димова съдебен деловодител 02.07.2018 Декларация 
61 Запрянка  Георгиева съдебен секретар 04.07.2018 Декларация 
62 Мила Папазова съдебен деловодител 04.07.2018 Декларация 
63 Мария Попова съдебен секретар 04.07.2018  Декларация
64 Любляна Павлова съдебен секретар 22.08.2018 Декларация
65 Пенка Кехайова чистач 12.06.2019 Деклаация
66 Йорданка Тунджарова съдебен секретар 10.09.2019 Декларация
67 Десислава Митева съдебен деловодител 23.12.2019 Декларация
68 Станимира Панайотова съдебен деловодител 30.12.2019 Декларация
69 Петя Гавазова Експерт, обществени поръчки 13.04.2020 Декларация
70 Кичка Петкова Гл. специалист – стопанисване и управление на съдебното имущество 01.06.2020 Декларация
71 Мариянка Велева Старши специалист - счетоводител 11.01.2021 Декларация
72 Станка Койрукова чистач 23.02.2021 Декларация
73 Никола Радев Прокурорски помощник 05.03.2021 Декларация
74 Тодор Босев Работник, поддръжка сгради 01.04.2021 Декларация
75 Виолета Терзиева  Съдебен секретар 12.04.2021 Декларация
76 Ева Бакова Съдебен деловодител 23.04.2021 Декларация
77 Румен Спасов Системен администратор 07.06.2021 Декларация
78 Надя Арабова Системен администратор 01.07.2021 Декларация
79 Смиляна Костадинова Чистач 12.07.2021 Декларация
80 Гинка Терзиева Съдебен секретар 03.08.2021 Декларация
81 Иван Иливанов Системен администратор 18.04.2022 Декларация
82 Диана Божикова Съдебен деловодител 04.01.2023 Декларация
83 Светлан Димитров Младши специалист-домакин 26.01.2023 Декларация
84 Здравка Арабаджиева Чистач 21.06.2023 Декларация
85 Юлиян Станчев Системен администратор 25.09.2023 Декларация
86 Пламена Дойчева Съдебен деловодител 02.10.2023 Декларация
87 Даньо Драгнев Работник, поддръжка сгради 02.01.2024 Декларация
88 Мария Пакова Старши специалист - счетоводител 31.01.2024 Декларация