Съобщение

 

Считано от 01.11.2022 г. се възобновява приемът на граждани  от  Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив. Организацията при осъществяване на приема е регламентирана със Заповед ОП 195-2022 г.  на Окръжен прокурор.

Графици:

График приемни дни за I шестмесечие на 2024 г.

График приемни дни за II шестмесечие на 2023 г.

График приемни дни за I шестмесечие на 2023 г.

 


 

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават и в информационния център находящ се в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив, пл."Съединение" №3.

 


Информационен център

гр. Пловдив пл. “Съединение” №3, партер
Центърът работи от 08:30 часа до 17:00 часа без прекъсване

В информационният център на прокуратурата можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение от OП Пловдив за наличие на досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

В информационния център не можете да получите правна консултация.