Прием на граждани

СЪОБЩЕНИЕ

12.03.2020г.

Предвид на създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани в Приемната на Окръжен прокурор-гр.Пловдив, както и в Изнесените приемни в региона на ОП-Пловдив, до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в информационния център находящ се в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив, пл."Съединение" №3.

                                                                                                                                                   

Организацията при осъществяване на приема на граждани от ОП Пловдив е регламентиран със Заповед ОП № 142/08.11.2016 г. на Окръжен прокурор.

Заповед ОП №142/08.11.2016

                                                                                                                                                       

 График с приемни дни и часове на Администартивния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за първото шестмесечие  2020 г.

График за първото шестмесечие на 2020 г.

                                                                                                                                                     

График с приемни дни и часове на Администартивния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за второто шестмесечие  2019 г.

График за второто шестмесечие на 2019 г.

                                                                                                                                                 

 График с приемни дни и часове на Администартивния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за първото шестмесечие  2019 г.

График за първото шестмесечие на 2019 г.

 


График с приемни дни и часове на Администартивния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за второто шестмесечие  2018 г.

График за второто шестмесечие на 2018 г.

                                                                                                                                                      

График с приемни дни и часове на Администартивния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за първото шестмесечие  2018 г.

рафик за първото шестмесечие на 2018г.

                                                                                                                                                      

График с приемни дни и часове на Администартивния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за първото шестмесечие  2017 г.

График за първото шестмесечие на 2017г. / 191.5 KB

 


 

График с приемни дни и часове на Администартивния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за второто шестмесечие  2017 г.

График за второто шестмесечие на 2017г. / 247.8 KB

 


Информационен център

гр. Пловдив пл. “Съединение” № 3, партер
Центърът работи от 08.30 часа до 17.00 часа без прекъсване

В информационният център на прокуратурата можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение от OП Пловдив за наличие на досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

В информационния център не можете да получите правна консултация.