14 Февруари 2024 г.

Обобщен годишен доклад на ОП Пловдив за 2023 г.

22 Февруари 2023 г.

Обобщен годишен доклад на ОП Пловдив за 2022 г.

15 Февруари 2022 г.

Обобщен годишен доклад на ОП Пловдив за 2021 г.

15 Февруари 2021 г.

Обобщен годишен доклад на ОП Пловдив за 2020 г.

11 Март 2020 г.

Обобщен годишен доклад на ОП Пловдив за 2019 г.

5 Март 2019 г.

Доклад за дейността на ОП Пловдив за 2018г.

15 Февруари 2018 г.

Доклад за дейността на ОП Пловдив за 2017г.

19 Февруари 2017 г.

Доклад за дейността на ОП Пловдив за 2016 г.